PSYCHOLOGICZNE POGOTOWIE COVIDOWE

Szanowni Państwo, w związku z dużym zainteresowaniem wsparciem psychologicznym dzieci, młodzieży i rodziców doświadczanych skutkami pandemii,  uruchamiamy dodatkowe numery telefoniczne w celu łatwiejszej komunikacji z psychologami. Poradnia Błonie – w środy od 13.00 do 15.00, tel. 730 661 336 Poradnia Blizne Jasińskiego […]

DYŻUR WAKACYJNY W PRZEDSZKOLACH

Szanowni rodzice/opiekunowie prawni, Planujemy dyżur wakacyjny w przedszkolach samorządowych, który będzie trwał od 1 lipca do 6 sierpnia br. i w tym czasie przedszkolaki zapisane przez rodziców/opiekunów prawnych będą mogły uczęszczać do swojego przedszkola. Jedynie przez 3 tygodnie w okresie […]

KONTYNUACJA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

UWAGA RODZICE Dzieci, które kontynuują edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice tych dzieci składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu w sekretariacie w dniach  2 marca –  8 marca 2021 r. […]