Aleksandra Paczkowska

Zajęcia w grupach:

poniedziałki w godz. 10:00 – 11:30

środy w godz. 10:00 – 11:30

Katecheza przedszkolna

Celem katechezy przedszkolnej jest wprowadzenie dziecka w życie religijne, ukazanie wiary, nauka modlitwy.

Relacja z Bogiem, Jezusem, pod płaszczem Maryi ma służyć wspomaganiu rozwoju moralnego dziecka i kształtowaniu jego życia we wspólnotach społecznych: rodzinie, grupie przedszkolnej czy rówieśniczej.

Dzieci poznają cykl roku liturgicznego i związane z nim uroczystości i święta.

Katecheza przedszkolna ma ubogacać dziecko wewnętrznie, angażować umysł, wyobraźnię, uczucia, działanie. 

Metody pracy na zajęciach:

  • pogadanka;
  • opowiadanie;
  • nauka piosenek;
  • taniec;
  • gry i zabawy dydaktyczne;
  • rysunek.