Nauczyciele: Dorota Grabowska, Urszula Górka

Godziny pracy grupy : 7. 30 – 16.00

Program: „Kocham Przedszkole ”

Autor: M.A. Pleskot, A. Staszewska-Mieszek

MARZEC

 Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny.

Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

Uświadamianie następstwa dni tygodnia.

Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.

Zapamiętanie cech typowych dla wczesnej wiosny: zmienna pogoda, pierwsze kwiaty, pąki liściowe na drzewach.

Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.

Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.

Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.

Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

Rozwijanie zainteresowania punktami usługowymi funkcjonującymi w otoczeniu.

Rozwijanie słownika czynnego dziecka.

Doskonalenie sprawności grafomotorycznej.

Zachęcanie do tworzenia własnych kompozycji i prac plastycznych.

Rozwijanie percepcji wzrokowej na materiale symbolicznym.

Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, znoszenie porażek.

Wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole i używania zwrotów proszę, dziękuję, przepraszam.

Rozbudzanie zainteresowania mniej znanymi zawodami: piekarz, młynarz.

Rozbudzanie zainteresowania historią techniki.

Doskonalenie percepcji słuchowej – dzielenie wyrazów na sylaby, przeliczanie liczby sylab.

Doskonalenie percepcji wzrokowej podczas układania według wzoru i wskazywania takich samych znaków i symboli.

Rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego – ustalanie kolejności zdarzeń i porządkowanie obrazków w historyjkach obrazkowych.

Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania.

Posługiwanie się liczbami dla zaznaczania liczby elementów w zbiorze.

Zachęcanie do słuchania i stosowanie słów i zwrotów w języku angielskim.

TEMATY KOMPLEKSOWE:

I. WIOSNA TUŻ, TUŻ:

TEMATY DNIA (poniedziałek – piątek) 1 tydzień

 • Wierzbowe kotki
 • Kwiaty pod śniegiem
 • Kwiaty pod śniegiem
 • Ciepło – zimno
 • Czas zdjąć zimowe ubrania

II. WIOSENNE HODOWLE:

TEMATY DNIA – (poniedziałek – piątek) 1 tydzień

 • Cebula
 • Cebula
 • Fasola
 • Pomidor
 • Kolorowe kanapki

III. WIOSENNE PORZĄDKI:

TEMATY DNIA – (poniedziałek – piątek) 1 tydzień

 • Co służy do sprzątania
 • Porządki w naszej sali
 • Marcowe ogródki
 • Narzędzia ogrodnika
 • Zielona zabawa

IV. ZWIERZĘTA W GOSPODARSTWIE:

TEMATY DNIA – (poniedziałek – piątek) 1 tydzień

 • Krowa
 • Świnka
 • Kura
 • Kaczka
 • Owca

LUTY

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Wdrażanie do właściwego ubierania się.

Rozwijanie czynnego słownika dziecka.

Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

Uświadamianie następstwa dnia i nocy.

Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym.

Rozwijanie koncentracji uwagi i szybkości reakcji w zabawach ruchowych.

Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.

Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.

Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni i w schemacie własnego ciała.

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej, dzielenie wyrazów na sylaby.

Rozwijanie  sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej.

Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.

Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Nauka piosenek i pląsów; stwarzanie atmosfery radości podczas wspólnych tańców.

Wykonywanie poleceń według instrukcji słownej i obrazkowej.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Zachęcanie do słuchania i stosowanie słów i zwrotów w języku angielskim.

TEMATY KOMPLEKSOWE:

I .ZABAWY W KARNAWALE:

TEMATY DNIA (poniedziałek – piątek) 1 tydzień

– Karnawałowe przebieranki

– Karnawałowe szaleństwo

– Zabawy z balonami

– Karnawałowe przysmaki

– Bal karnawałowy

II .BAJKI I BAJECZKI:

TEMATY DNIA (poniedziałek – piątek) 1 tydzień

– Dobre zawsze zwycięża

– Prawda zawsze wyjdzie na jaw

– Należy pomagać innym

– Nie rozmawiaj z obcymi

– Słuchaj rodziców

III .DAWNO, DAWNO TEMU:

TEMATY DNIA (poniedziałek – piątek) 1 tydzień

– Zapisane w kamyczkach

– Gipsowe układanki

– Węgiel

– Dinozaury

– Królewny i rycerze

IV. DZIEŃ I NOC:

TEMATY DNIA  (poniedziałek – piątek) 1 tydzień

– Słońce

– Księżyc i gwiazdy

– Dzień i noc

– Dzień w przedszkolu

– Kolorowe sny

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Grupa Krasnale

STYCZEŃ

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.

Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.

Nazywanie pór roku.

Poznawanie właściwości śniegu i wody.

Kształtowanie logicznego myślenia w trakcie przewidywania skutków i następstw działania.

Kształtowanie umiejętności liczenia, zabawy z kostką , wykorzystanie różnych liczmanów.

Określenie cech zimowej pogody.

Kształtowanie pojęć: para, prawa, lewa.

Wyrażanie radości z możliwości własnoręcznego wykonywania upominków dla bliskiej osoby.

Uczestniczenie w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych.

Uświadamianie następstwa dni tygodnia, miesięcy, pór roku.

Kształtowanie nawyku pomagania zwierzętom w przetrwaniu zimy.

Wdrażanie do systematycznych obserwacji przyrodniczych , wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.

Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.

Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.

Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.

Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Wdrażanie do pamiętania o najbliższych przy różnych okazjach, np. Dzień Babci i Dziadka.

Zachęcanie do słuchania i stosowanie słów i zwrotów w języku angielskim.

TEMATY KOMPLEKSOWE

I .PRZEZ OKRĄGŁY ROK:

TEMATY DNIA (poniedziałek – piątek) 1 tydzień

–  Jak to zimą bywa

–  Jak to wiosną bywa

–  Jak to latem bywa

–  Jak to jesienią bywa

–  Karuzela pór roku

II .BIAŁO DOOKOŁA:

TEMATY DNIA (poniedziałek – piątek) 1 tydzień

– Śnieg

– Lód

– Mrozem malowane

– Kraina Królowej Śniegu

–  Kraina Królowej Śniegu

III .BABCIA I DZIADEK:

TEMATY DNIA (poniedziałek – piątek) 1 tydzień

–  Moja babcia

–  Upominek dla babci

–  Mój dziadek

–  Upominek dla dziadka

–  Dzień babci i dziadka

IV. LUBIMY ZIMĘ:

TEMATY DNIA  (poniedziałek – piątek) 1 tydzień

–  Spotkanie z bałwankiem

–  Na saneczkach

–  Jeździmy na nartach

–  Na ślizgawce

–  Bezpieczne zabawy

GRUDZIEŃ

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.

Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.

Zapamiętanie cech typowych dla zimy: śnieg, mróz, zawierucha.

Wdrażanie do opieki nad zwierzętami , regularne dokarmianie zwierząt i ptaków.

Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.

Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.

Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz innych osób lub zwierząt.

Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej – zabawy z sylabami.

Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Zachęcanie do słuchania i stosowanie słów i zwrotów w języku angielskim.

TEMATY KOMPLEKSOWE:

I.SPOTKANIE Z LISTONOSZEM:

TEMATY DNIA (poniedziałek – piątek) 1 tydzień

– List

– Listonosz

– Piszemy listy

– Skrzynka pocztowa

– List do Mikołaja

II. GOŚCIE ZA OKNEM:

TEMATY DNIA (poniedziałek – piątek) 1 tydzień

– Wróbel

–  Gil

– Sikorka

– Ptasie smakołyki – karmnik

– Dokarmiamy ptaki

III. CHOINKOWE OZDOBY:

TEMATY DNIA (poniedziałek – piątek) 1 tydzień

– Pawie oczka

– Łańcuchy

– Aniołki

– Gwiazdki

– Ubieramy choinkę

IV. SPOTKANIE PRZY WIGILIJNYM STOLE:

TEMATY DNIA (poniedziałek – piątek) 1 tydzień

– Pomagamy mamie

– Stół wigilijny

– Pierwsza gwiazdka

– Mikołajkowe prezenty

– Przedszkolne kolędowanie

Przyjmijcie proszę najszczersze i najserdeczniejsze życzenia zdrowych – bo zdrowie jest najważniejsze, pełnych miłości, bo miłość nadaje naszemu życiu sens, radosnych, bo radość to światło naszego życia, świąt Bożego Narodzenia. Niech ten czas będzie wykorzystany jak najlepiej i da siłę, wiarę i nadzieję na przyszłość.

ŻYCZĄ PANIE Z GRUPY „KRASNALE

LISTOPAD

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
 • Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota.
 • Wdrażanie do opieki nad ptakami podczas zbliżającej się zimy.
 • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
 • Rozwijanie umiejętności  orientowania się w przestrzeni; posługiwania się pojęciami dotyczącymi długości, wielkości.
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej – zabawy z sylabami.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Zachęcanie do słuchania i stosowania słów i zwrotów w języku angielskim.

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 1. JESIENNE MALOWANIE:

TEMATY DNIA (poniedziałek – piątek) 1 tydzień

– Kolorowe farby

– Pracowite rączki

– Narzędzia malarskie

– Malowane obrazki

– Wesołe malowanie

2 . MOJA RODZINA:

TEMATY DNIA – (poniedziałek – piątek) 1 tydzień

– Zabawy z mamą

– Zabawy z tatą

– Moje rodzeństwo

– Fajnie mieć rodzeństwo

– Pomagam mamie i tacie

3.  PADA I PADA:

TEMATY DNIA – (poniedziałek – piątek) 1 tydzień

– Deszcz

– Zabawy z parasolem

– Wiatr

– Zabawy z latawcem

– Jesienne ubranie

4.  UBRANIA NA ZIMNE DNI:

TEMATY DNIA – (poniedziałek – piątek) 1 tydzień

– Czapki i szaliki

– Kurtki i płaszczyk

– Kozaki i trzewiki

– Bluzki i sweterki

– Ubieram się sam

25 LISTOPADA – DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

NASZE PRACE

Dziś Krasnale z pomocą Pani Dorotki,

robiły ludziki z darów jesieni.

PAŹDZIERNIK

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
 • Przestrzeganie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
 • Odbieranie otaczającego nas świat poprzez różne zmysły.
 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku, w lesie, w gospodarstwie domowym.
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania podstawowych figur geometrycznych i nazywanie kola.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno -rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Zachęcanie do słuchania i stosowania słów i zwrotów w języku angielskim

Tematy kompleksowe:

1. Warzywa

2. Jesienią w parku – zwierzęta w parku

3. Las jesienią – zwierzęta w lesie

4. Przygotowania do zimy

WRZESIEŃ

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Integrowanie się z grupą rówieśniczą.
 • Zapoznanie dzieci z procedurą bezpieczeństwa w czasie pandemii covid-19
 • Poznanie topografii przedszkola.
 • Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
 • Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
 • Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.
 • Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja.
 • Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała.
 • Poznanie zmysłów, jakimi odbieramy otaczający nas świat.
 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych: koło.
 • Kształtowanie orientacji przestrzennej – posługiwanie się pojęciami: na , obok.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Kształtowanie mowy i myślenia poprzez zabawy ortofoniczne, zagadki słuchowe itp.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Zachęcanie do słuchania i stosowania słów i zwrotów w języku angielskim

Tematy kompleksowe:

1. W przedszkolu

2. Droga do przedszkola

3. Oto ja

4. Owoce