Nauczyciele: Aleksandra Markiewicz, Urszula Górka

Godziny pracy grupy : 7. 30 – 16.00

Program: „Plac zabaw ”

Autor: D.Augsburg, K.Borecka, B.Kamińska

PAŹDZIERNIK

1. DARY JESIENI.

TEMATY DNI: 1.Warzywa, 2.Owoce, 3.Grzyby małe i duże, 4.Kasztany i żołędzie, 5.Korale z jarzębiny

W tym tygodniu będziemy;

 • podejmować zabawy swobodne i organizowane w sali, poznawać jej wyposażenie
 • integrować się z kolegami i koleżankami poprzez codzienne poranne zabawy ruchowe
 • doskonalić orientację w schemacie własnego ciała
 • reagować na umówione sygnały
 • wzmacniać mięśnie brzucha
 • rozwijać kreatywność ruchową
 • bezpiecznie korzystać ze sprzętu ogrodowego, bawić się w ogrodzie samodzielnie, włączać się bo zabaw zorganizowanych
 • podejmować próby kontaktu z n. i innymi dziećmi podczas zabaw swobodnych i organizowanych, znać imiona kolegów i koleżanek
 • poprawnie stosować formy fleksyjne przymiotnika w połączeniu z rzeczownikiem, odczytywać symbole
 • rozpoznawać i nazywać warzywa,
 • przełamywać lęk przed poznawaniem nowych smaków
 • kolorować ograniczoną powierzchnię
 • bezpiecznie posługiwać się nożyczkami
 • rozpoznawać i nazywać wybrane owoce, doskonalić sprawność manualną,
 • śpiewać piosenki zgodne z tematyką zajęć
 • rozróżniać cechy jakościowe: miękki – twardy
 • rozpoznawać owoce dojrzałe i niedojrzałe
 • wykonywać prace plastyczne wg wzoru, posługiwać się klejem i naklejać
 • usprawniać małą motorykę poprzez rysowanie form kolistych
 • naśladować odgłosy przyrody,
 • słuchać ze zrozumieniem czytanego tekstu, wypowiadać się na temat tekstu i własnych doświadczeń
 • rozpoznawać i nazywać wybrane grzyby
 • rozumieć, że nie może samodzielnie brać udziału w grzybobraniu
 • doskonalić sprawność rąk poprzez lepienie z plasteliny
 • przeliczać w zakresie 3, rozumieć liczbę w pojęciu kardynalnym
 • poszerzać wiedzę przyrodniczą, rozpoznawać kasztanowiec i dąb
 • słuchać czytanego opowiadania, wypowiadać się nt jego treści
 • opisywać ruchem treść piosenki
 • usprawniać małą motorykę
 • określać liczebność kasztanów
 • wykonywać ćwiczenia logopedyczne, rozumieć konieczność ich wykonywania
 • ilustrować ruchem wiersz
 • wykonywać ćwiczenia zgodnej z poleceniami n.
 • dostrzegać proste rytmy i je kontynuuje
 • naśladować ruchem
 • działać kreatywnie z tworzywa przyrodniczego, nazywać swoje wytwory

2. DBAMY O ZDROWIE

TEMATY DNI: 1.Kolorowa piramida, 2. U lekarza, 3. W czym na spacer, 4. Sałatka owocowa, 5. Każdy zuch lubi ruch

W tym tygodniu będziemy;

 • podejmować zabawy swobodne
 • mieć poczucie przynależności do grupy
 • usprawniać motorykę dużą podczas zabaw ruchowych
 • wyrabiać nawyk codziennych zabiegów higienicznych np. mycie rąk przed posiłkiem
 • zwracać uwagę na dostosowanie ubioru do pogody
 • poznawać świat przez zmysły
 • utrwalać nazwy darów jesieni
 • poznawać sposoby profilaktyki zdrowotnej poprzez racjonalne odżywianie się
 • rozumieć, że ruch jest zdrowy, wykonywać ćwiczenia wg poleceń
 • rozróżniać zdrowe i niezdrowe posiłki
 • potrafić rysować linie nieregularne z punktu do punktu
 • wykonywać ćwiczenia usprawniające artykulatory
 • rozumieć potrzebę zachowania prawidłowego toru oddechowego
 • potrafić prawidłowo oczyścić nos
 • właściwie zachowywać się podczas wizyty u lekarza
 • przełamywać swoje lęki podczas wizyty u lekarza
 • brać udział w zabawach ruchowych
 • odwzorowywać układ klocków
 • współdziałać w zabawie
 • rytmizować tekst
 • sprawnie wykonywać zadania ruchowe
 • wskazywać ubrania przeznaczone na chłodne i ciepłe dni
 • usprawniać pracę dłoni poprzez posługiwanie się klamerkami
 • współpracować z kolegami
 • usprawniać zmysł równowagi
 • poznawać nowe techniki plastyczne, rozwijać swoją kreatywność
 • słuchać uważnie tekstu literackiego, dostrzegać elementy humorystyczne w tekście
 • rozumieć wyrażenie: przetwory warzywne i owocowe
 • rozumieć liczbę w aspekcie kardynalnym
 • określać liczbę elementów zbioru w zakresie 1-3
 • eksperymentować w zabawach plastycznych
 • potrafić omijać innych w czasie biegu
 • rozumieć potrzebę usprawniania dłoni i palców jako przygotowanie się do innych czynności np. pisania
 • wyraża twórczą ekspresję ruchową podczas zabawy, nadawać nowe znaczenie wybranym przedmiotom
 • śpiewać piosenki z całą grupą, usprawniać swoją rytmiczność
 • brać udział w zabawach ruchowych
 • usprawniać pracę ręki poprzez malowanie na dużej powierzchni
 • wzmacniać obręcz barkową poprzez zabawy z elementem czworakowania
 • rozwijać swoją orientację w schemacie ciała

3. JESIENIĄ W PARKU I W LESIE

TEMATY DNI:  1. Jesień w parku, 2. Zapasy wiewiórki, 3. Zwierzęta przygotowują się do zimy, 4. Kolory jesieni, 5.Jesień w lesie

W tym tygodniu będziemy;

 • podejmować zabawy swobodne i organizowane w sali
 • integrować się z kolegami i koleżankami poprzez codzienne poranne zabawy ruchowe
 • wyrabiać nawyk codziennych zabiegów higienicznych, np. mycia rąk przed posiłkiem
 • reagować na umówione sygnały
 • bezpiecznie korzystać ze sprzętu ogrodowego
 • zwracać uwagę na wygląd drzew i kolor liści w danej porze roku
 • dostrzegać zmiany zachodzące w przyrodzie.
 • ćwiczyć pamięć wzrokową, usprawniać zmysł dotyku
 • uważnie słuchać i prawidłowo wykonywać polecenie
 • interesować się przyrodą
 • słuchać z uwagą utworu
 • pracować w parach
 • zwracać  uwagę na zjawiska pogodowe występujące w danej porze roku
 • doskonalić percepcję wzrokową poprzez dostrzeganie podobieństw
 • rozwijać swoją kreatywność
 • doskonalić małą motorykę poprzez dorysowywanie dowolnych elementów do kasztana
 • wykonywać ćwiczenia graficzne usprawniające małą motorykę i koordynację wzrokowo-ruchową.
 • usprawniać mowę i pamięć,
 • uważnie słuchać i odpowiadać na pytania
 • naśladować ruchem sposób poruszania się poznanych zwierząt
 • liczyć w zakresie 1-2
 • doskonalić koordynację wzrokowo-ruchową
 • używać określenia: zapasy na zimę
 • tworzyć zbiory równoliczne
 • klasyfikować i porównywać liczebność zbiorów
 • włączać się do zabaw zorganizowanych,
 • interesować się przyrodą
 • rozwiązywać zagadki słowne
 • znać nazwy zwierząt leśnych : wiewiórki, niedźwiedzia i dzika
 • brać udział w grupowych zabawach ruchowych
 • klasyfikować przedmioty według przeznaczenia
 • mówić wiersz z pamięci,
 • ilustrować gestem i ruchem treść wiersza,
 • współdziałać z dziećmi w zabawie
 • brać udział w grupowych zabawach ruchowych, rytmicznych i kołowych, reagować na umówiony sygnał
 • potrafić zrobić kolorowy bukiet z liści,
 • swobodnie wypowiadać się na określony temat
 • śpiewać piosenki
 • uczestniczyć w zabawie muzycznej, potrafić  zachować prawidłowy tor oddychania przy zabawach ortofonicznych, potrafić naśladować odgłosy wiatru
 • brać udział w zabawach organizowanych przez N., czerpać radość ze wspólnego działania, tworzyć muzykę, muzykować z użyciem instrumentów, chętnie uczestniczyć w zbiorowym muzykowaniu.
 • uczestniczyć w zabawach muzycznych rytmicznych, reagować na zmiany charakteru muzyki
 • składać obrazek liścia pocięty na cztery części
 • słuchać uważnie opowiadania i odpowiadać na pytania
 • przestrzegać zasad panujących podczas wspólnej pracy,
 • ćwiczyć motorykę małą podczas wypychania małych elementów, naklejania ich na kartkę

4. ZABAWY NA JESIENNE WIECZORY

TEMATY DNI: 1. Malujemy, 2. Tańce-wygibańce, 3. Plastelinowe ciasteczka, 4. Teatrzyk kukiełkowy, 5. Zabawy z piłką

W tym tygodniu będziemy;

 • podejmować zabawy swobodne
 • współdziałać z dziećmi w zabawie, przestrzegać przyjętych zasad w zabawie
 • usprawniać motorykę dużą podczas zabaw ruchowych
 • wyrabiać nawyk codziennych zabiegów higienicznych, np. mycia rąk przed posiłkiem
 • zwracać uwagę na bezpieczną zabawę ze sprzętem ogrodowym, czekać na swoją kolej
 • brać udział w zabawach ruchowych
 • śpiewać poznaną piosenkę
 • uczestniczyć w zabawach ruchowych
 • wypowiadać się na określony temat, odpowiadać na pytania,
 • reagować na określony sygnał
 • wiedzieć w z jakich kolorów powstaje kolor pomarańczowy,
 • samodzielnie wykonywać eksperyment z kolorami, wypowiadać się na temat powstawania kolorów
 • doskonalić sprawność manualną poprzez kolorowanie w obrębie konturu oraz odciskanie kropek palcem umoczonym w farbie, potrafić używać określenia obok
 • wyrażać ruchem tekst,
 • czerpać radość z zabaw naśladowczych,
 • rozpoznawać na ilustracjach i podawać nazwy poznanych grzybów.
 • poruszać się w rytm muzyki, uważnie słuchać słów piosenki , potrafić zaśpiewać piosenkę
 • wykonywać ćwiczenia usprawniające aparat mowy, kontrolować prawidłowy tor oddychania
 • dostrzegać zmiany tempa i wysokości dźwięku, potrafić ułożyć rytm z żołędzi i kasztanów
 • doskonalić poczucie rytmu,
 • próbować śpiewać piosenkę zgodnie z podanym przez Nauczyciela rytmem, poruszać się w rytm melodii,
 • ilustrować gestem tekst piosenki,
 • rytmizować tekst, ilustrować ruchem tekst
 • rozpoznawać i nazywać emocje
 • zgodnie bawić się z dziećmi, reagować na umówiony sygnał
 • porównywać przedmioty ze względu na wybrana cechę, usprawniać małą motorykę poprzez ozdabianie konturu ciasteczka plasteliną
 • poprawnie odpowiadać na pytania, wypowiadać się na określony temat,
 • okazywać życzliwość i uwagę dorosłym
 • integrować się z dziećmi podczas wspólnych działań ruchowych,
 • słuchać poleceń
 • brać udział w zabawach ruchowo-rytmicznych i naśladowczych
 • uważnie słuchać , poprawnie wypowiadać się na określony temat,
 • odpowiadać na pytania na podstawie wysłuchanego tekstu
 • usprawniać małą motorykę, doświadczać przez zmysł dotyku, wykorzystywać w pracy plastycznej materiał naturalny
 • wykazywać kreatywność w zabawie, rozwijać wyobraźnię i twórcze myślenie
 • poruszać się podczas zabawy bez potrącania innych, brać udział w zabawach bieżnych i skocznych

WRZESIEŃ 2021

 • Zachęcanie dzieci do nawiązania kontaktu z N. I pozostałymi dziećmi.
 • Wspomaganie dzieci przy pierwszych kontaktach – przedstawianie się imieniem oraz zapamiętywanie imion innych dzieci.
 • Zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa w nowym miejscu.
 • Poznanie rozkładu pomieszczeń przedszkolnych oraz omówienie zasad poruszania się w przedszkolu.
 • Nabywanie umiejętności wyrażania słowami własnych potrzeb.
 • Kształtowanie umiejętności rozumienia funkcji znaczków przedszkolnych, rozpoznawanie swojego znaczka w różnych miejscach.
 • Zapoznanie z zasadami funkcjonowania w grupie.
 • Rozwijanie orientacji w przestrzeni poprzez wprowadzenie pojęć: na górze, na dole, obok.
 • Zwracanie uwagi na odkładanie swoich rzeczy przy własnym znaczku.
 • Kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych.
 • Zapoznanie z wyposażeniem łazienki oraz podawanie nazw przyborów toaletowych i określanie, do czego służą.
 • Zapoznanie z nazwami kącików tematycznych oraz ich wyposażeniem.
 • Grupowanie przedmiotów według rodzajów.
 • Wdrażanie do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami, kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za porządek w sali.
 • Budowanie poczucia przynależności do grupy i integrowanie się z nią.
 • Wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych: przepraszam, dziękuję, proszę.
 • Zachęcanie do swobodnego wypowiadania się w czasie zabaw.
 • Rozumienie pojęć mały, duży.
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania umówionych sygnałów i reagowania na nie.
 • Poznanie zasad warunkujących bezpieczeństwo na terenie ogrodu przedszkolnego, czerpanie radości ze wspólnej zabawy.
 • Rozwijanie orientacji w przestrzeni.
 • Próby posługiwania się określeniami: na, pod, obok, za.
 • Konstruowanie budowli z wykorzystaniem różnego rodzaju klocków.
 • Zapoznanie z pracą policjanta jako osoby, która dba o nasze bezpieczeństwo.
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez przeliczanie elementów w dostępnym zakresie.
 • Poznanie miejsc wyznaczonych do przechodzenia przez jezdnię.
 • Układanie prostych rytmów z pasków białych i czarnych.
 • Rozpoznawanie kształtu koła; posługiwanie się pojęciem koło.
 • Rozróżnianie uczestników ruchu drogowego: piesi, kierowcy, pasażerowie.
 • Wdrażanie do słuchania i wykonywania poleceń.
 • Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej- rozpoznawanie dźwięków i podawanie nazw pojazdów, które te dźwięki wydają.
 • Rozpoznawanie i podawanie nazw części ciała.
 • Kształtowanie i wspieranie samodzielności dzieci w zakresie korzystania z toalety i wykonywania codziennych czynności higienicznych.
 • Rozumienie znaczenia mycia rąk dla zdrowia, utrwalanie etapów i zasad dotyczących mycia rąk.
 • Rozpoznawanie i podawanie nazw przedmiotów służących do dbania o higienę osobistą, uczenie się wykonywania czynności samoobsługowych.
 • Ćwiczenia mięśni narządów mowy – ćwiczenia logopedyczne.
 • Podawanie nazw i wskazywanie części twarzy, dostrzeganie różnic i podobieństw między twarzami.
 • Uczenie się wykonywania czynności porządkowych.
 • Wdrażanie do odkładania zabawek na ich stałe miejsca.
 • Posługiwanie się nazwami kolorów podstawowych.

Zadania do codziennej realizacji:

 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy.
 • Zabawy z „Powitankami” – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie.
 • Zabawy przy muzyce- ruchowo-rytmiczne- rozwijające motorykę dużą, rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności ilustrowania muzyki rytmem.
 • Zabawy rozwijające sprawność fizyczną.
 • Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.
 • Słuchanie tekstów czytanych przez N., zabawy słowne, zagadki, zabawy z rymowankami- rozwijanie mowy poprzez odpowiadanie na pytania, nauka uważnego słuchania, nabywanie wiedzy ogólnej.

I.  W PRZEDSZKOLU (środa-piątek)

Tematy dni; 1. PIERWSZY DZIEŃ W PRZEDSZKOLU, 2. DZIELNE PRZEDSZKOLAKI, 3. MÓJ ZNACZEK

II. WAKACYJNE WSPOMNIENIA (poniedziałek-piątek)

Tematy dni; 1. W NASZEJ SALI, 2. BAWIMY SIĘ RAZEM, 3. JESTEŚMY DLA SIEBIE MILI, 4. NASZE ZABAWKI, 5. ZABAWY W OGRODZIE

III. JESTEŚMY BEZPIECZNI (poniedziałek-piątek)

Tematy dni; 1. MÓJ DOM – TU CZUJĘ SIĘ BEZPIECZNIE, 2. MOJA DROGA DO PRZEDSZKOLA, 3. ZEBRA NA ULICY, 4. SYGNALIZATOR, 5. DŹWIĘKI ULICY

IV. DBAMY O SIEBIE I O ŚRODOWISKO (poniedziałek-piątek)

Tematy dni; 1. MOJE CIAŁO, 2. CZYSTE RĘCE, 3. DBAM O HIGIENĘ, 4. MOJA BUZIA, 5. DBAM O PORZĄDEK

KONIEC ROKU SZKOLNEGO

KOCHANA MAMO!
 
NIECH TEN RADOSNY DZIEŃ NA ZAWSZE TWE TROSKI ODSUNIE W CIEŃ.
NIECH SIĘ ŚMIEJE DO CIEBIE ŚWIAT BLASKIEM SZCZĘŚLIWYCH I DŁUGICH LAT!
 
 
NAJLEPSZE ŻYCZENIA SKŁADAJĄ SWOIM MAMUSIOM W DNIU ICH ŚWIĘTA DZIECI  Z GRUPY „KRASNALE”.

CZERWIEC

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Motywowanie do zgodnego udziału w życiu grupy przedszkolnej; uświadamianie dzieciom ich praw oraz obowiązków.

Wdrażanie do samodzielności w codziennych sytuacjach oraz stosowania zasad kulturalnego zachowania się przy stole, w miejscach publicznych.

Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za ład i porządek w najbliższym otoczeniu.

Rozwijane wrażliwości słuchowej podczas różnych ćwiczeń, zabaw muzycznych i ortofonicznych.

Systematyczne rozwijanie sprawności narządów artykulacyjnych i umiejętności regulowania siły i długości fazy wydechowej.

Rozwijanie umiejętności porozumiewania się werbalnego i niewerbalnego.

Rozwijanie umiejętności związanych z porządkowaniem, klasyfikowaniem, przeliczaniem.

Rozwijanie umiejętności rozumienia i porządkowania zdarzeń przyczynowo-skutkowych i sekwencji czasowych.

Zachęcanie i motywowanie do codziennego pobytu na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i sprawności fizycznej.

Uświadamianie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia.

Rozwijanie orientacji w przestrzeni.

Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej jako warunku przygotowania do pisania i czytania.

Motywowanie do uczestniczenia w życiu rodziny.

Kształtowanie postawy szacunku i równości w odniesieniu do wszystkich ludzi bez względu na narodowość, wygląd, kolor skóry, płeć, itp.

Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z panującą temperaturą i warunkami atmosferycznymi na dworze.

Zachęcanie do zachowań proekologicznych.

Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.

Poznanie różnych zawodów i funkcji społecznych.

Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.

Wdrażanie do bezpiecznych zabaw podczas wakacji.

Rozwijanie umiejętności przeliczania  w dostępnym zakresie oraz porządkowania zbiorów.

Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni i w schemacie własnego ciała.

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.

Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.

Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej–kolejność czynności.

Kształtowanie umiejętności odczytywania sekwencji obrazkowych.

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Zachęcanie do słuchania i stosowanie słów i zwrotów w języku angielskim.

TEMATY KOMPLEKSOWE:

I. PRZYJACIELE Z RÓŻNYCH STRON:

TEMATY DNIA ( poniedziałek – piątek) – 1 tydzień

Mój ulubiony kolega – koleżanka

– Przyjaciel Tupa

– Wędrówka z Tupem

– Zabawy z różnych stron świata

– Dzień radości

II. KIEDY BĘDĘ DOROSŁY:

TEMATY DNIA ( poniedziałek- piątek) 1  tydzień:

Nauczyciel

– Strażak

– Ekspedientka

– Lekarz

– Fryzjer

III. KOLORY LATA:

TEMATY DNIA ( poniedziałek- piątek) 1  tydzień:

– Żółty

– Zielony

– Niebieski

– Czerwony

– Tęczowy świat

IV. CZEKAMY NA WAKACJE:

TEMATY DNIA ( poniedziałek – piątek) 1  tydzień:

– Jedziemy nad morze

– Jedziemy w góry

– Wakacje na wsi

– Wakacje w mieście

– Bezpieczne wakacje

MAJ

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z panującą temperaturą i warunkami atmosferycznymi na dworze.

Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

Zachęcanie do zachowań proekologicznych.

Budowanie krótkich wypowiedzi na temat sytuacji przedstawionej na ilustracji lub przygotowanej przez nauczyciela.

Dzielenie słów na sylaby według wzoru nauczyciela.

Dostrzeganie  i nazywanie zmian zachodzących wiosną w przyrodzie- łąka jako dom dla roślin i zwierząt.

Poznawanie i nazywanie zwierząt domowych, wdrażanie do bezpiecznej zabawy z nimi i sprawowanie właściwej opieki nad nimi.

Wskazywanie przedmiotów , które nie pasują do pozostałych.

Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.

Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni i w schemacie własnego ciała.

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.

Rysowanie po śladzie zgodnie  ze wskazanym przez nauczyciela kierunkiem.

Układanie z mozaiki geometrycznej według wzoru nauczyciela lub własnych pomysłów.

Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.

Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej–kolejność czynności.

Kształtowanie umiejętności odczytywania sekwencji obrazkowych.

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Wdrażanie do pamiętania o bliskich z okazji różnych świąt.

Zachęcanie do słuchania i stosowanie słów i zwrotów w języku angielskim.

TEMATY KOMPLEKSOWE:

I.NASZE KSIĄŻKI:

TEMATY DNIA ( poniedziałek – piątek) – 1 tydzień

– Księgi, książki, książeczki

– Moja książeczka

– Poczytaj mi mamo

– Szanujemy książki

– Kącik książki

II. WIOSENNA ŁĄKA:

TEMATY DNIA ( poniedziałek- piątek) 1  tydzień:

– Kolorowa łąka

– Motyle

– Biedronki

– Bocian

– Żabki

III. MAMA I TATA:

TEMATY DNIA ( poniedziałek- piątek) 1  tydzień:

– Moja mama

– Mój tata

– Upominek dla mamy

– Upominek dla  taty

– Święto mamy i taty

IV.DOMOWI ULUBIEŃCY:

TEMATY DNIA ( poniedziałek – piątek) 1  tydzień:

– Pies

– Kot

– Chomik

– Papuga

– Bezpieczne zabawy ze zwierzętami

KWIECIEŃ

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Wdrażanie do właściwego ubierania się  dostosowanego do pogody.

Kształtowanie samodzielności w ubieraniu się.

Częsty pobyt na świeżym powietrzu jako warunek zdrowia i odporności.

Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku – kwitnące drzewa, krzewy, kwiaty, przyloty ptaków.

Zapamiętywanie cech typowych dla wiosny.

Rozumienie i dostosowywanie się do słownych poleceń nauczyciela

Uczestniczenie w zabawach  usprawniających narządy mowy – gimnastyka buzi i języka.

Poznawanie i nazywanie zwierząt w gospodarstwie wiejskim, podstawowych maszyn rolniczych.

Rozpoznawanie koła, trójkąta, prostokąta.

Kształtowanie umiejętności oceniania odwracalności wprowadzanych zmian na podstawie obserwacji.

Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.

Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów – stałe poszerzanie zakresu liczenia.

Rozwijanie umiejętności przestrzegania zasad podczas zabaw z regułami.

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej, sylabowej podanych wyrazów.

Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym – dźwięki.

Poznanie znaczenia pojęcia liczby dwa w aspekcie kardynalnym, porządkowym.

Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

Kształtowanie umiejętności słuchania muzyki w skupieniu;

Doskonalenie umiejętności sprzątania po sobie po wykonaniu prac plastycznych przy stole oraz kulturalnego zachowywania się podczas posiłków.

Kształtowanie zachowań żywieniowych sprzyjających zdrowiu – zachęcanie do próbowania nowych potraw.

Poznawanie zwyczajów regionalnych oraz ogólnopolskich odnoszących się do tradycji świąt Wielkanocnych.

Zachęcanie do słuchania i stosowanie słów i zwrotów w języku angielskim.

TEMATY KOMPLEKSOWE:

I.ŚWIĘTA TUŻ – TUŻ:

TEMATY DNIA – (poniedziałek – piątek) 1 tydzień

– Palemka

– Pisanka

– Kurczaczek

– Baba wielkanocna

– Śmigus dyngus

II. W WIEJSKIM GOSPODARSTWIE:

TEMATY DNIA (poniedziałek – piątek) 1 tydzień

– W gospodarstwie

– Traktor

– W kurniku

– W chlewiku

– Na polu

III. W ZGODZIE Z NATURĄ:

TEMATY DNIA – (poniedziałek – piątek) 1 tydzień

– Czysto wokół nas

– Zakręcamy krany

– Czyste powietrze

– Szanujmy zieleń

– Segregujemy śmieci

IV. LEGENDY POLSKIE:

TEMATY DNIA – (poniedziałek – piątek) 1 tydzień

– O smoku wawelskim

– O złotej kaczce

– O królu Popielu

– W Pacanowie kozy kują

– O toruńskich piernikach

Pierwsze wiosenne nasadzenia grypy Krasnale.

MARZEC

 Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny.

Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

Uświadamianie następstwa dni tygodnia.

Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.

Zapamiętanie cech typowych dla wczesnej wiosny: zmienna pogoda, pierwsze kwiaty, pąki liściowe na drzewach.

Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.

Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.

Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.

Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

Rozwijanie zainteresowania punktami usługowymi funkcjonującymi w otoczeniu.

Rozwijanie słownika czynnego dziecka.

Doskonalenie sprawności grafomotorycznej.

Zachęcanie do tworzenia własnych kompozycji i prac plastycznych.

Rozwijanie percepcji wzrokowej na materiale symbolicznym.

Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, znoszenie porażek.

Wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole i używania zwrotów proszę, dziękuję, przepraszam.

Rozbudzanie zainteresowania mniej znanymi zawodami: piekarz, młynarz.

Rozbudzanie zainteresowania historią techniki.

Doskonalenie percepcji słuchowej – dzielenie wyrazów na sylaby, przeliczanie liczby sylab.

Doskonalenie percepcji wzrokowej podczas układania według wzoru i wskazywania takich samych znaków i symboli.

Rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego – ustalanie kolejności zdarzeń i porządkowanie obrazków w historyjkach obrazkowych.

Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania.

Posługiwanie się liczbami dla zaznaczania liczby elementów w zbiorze.

Zachęcanie do słuchania i stosowanie słów i zwrotów w języku angielskim.

TEMATY KOMPLEKSOWE:

I. WIOSNA TUŻ, TUŻ:

TEMATY DNIA (poniedziałek – piątek) 1 tydzień

 • Wierzbowe kotki
 • Kwiaty pod śniegiem
 • Kwiaty pod śniegiem
 • Ciepło – zimno
 • Czas zdjąć zimowe ubrania

II. WIOSENNE HODOWLE:

TEMATY DNIA – (poniedziałek – piątek) 1 tydzień

 • Cebula
 • Cebula
 • Fasola
 • Pomidor
 • Kolorowe kanapki

III. WIOSENNE PORZĄDKI:

TEMATY DNIA – (poniedziałek – piątek) 1 tydzień

 • Co służy do sprzątania
 • Porządki w naszej sali
 • Marcowe ogródki
 • Narzędzia ogrodnika
 • Zielona zabawa

IV. ZWIERZĘTA W GOSPODARSTWIE:

TEMATY DNIA – (poniedziałek – piątek) 1 tydzień

 • Krowa
 • Świnka
 • Kura
 • Kaczka
 • Owca

LUTY

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Wdrażanie do właściwego ubierania się.

Rozwijanie czynnego słownika dziecka.

Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

Uświadamianie następstwa dnia i nocy.

Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym.

Rozwijanie koncentracji uwagi i szybkości reakcji w zabawach ruchowych.

Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.

Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.

Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni i w schemacie własnego ciała.

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej, dzielenie wyrazów na sylaby.

Rozwijanie  sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej.

Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.

Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Nauka piosenek i pląsów; stwarzanie atmosfery radości podczas wspólnych tańców.

Wykonywanie poleceń według instrukcji słownej i obrazkowej.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Zachęcanie do słuchania i stosowanie słów i zwrotów w języku angielskim.

TEMATY KOMPLEKSOWE:

I .ZABAWY W KARNAWALE:

TEMATY DNIA (poniedziałek – piątek) 1 tydzień

– Karnawałowe przebieranki

– Karnawałowe szaleństwo

– Zabawy z balonami

– Karnawałowe przysmaki

– Bal karnawałowy

II .BAJKI I BAJECZKI:

TEMATY DNIA (poniedziałek – piątek) 1 tydzień

– Dobre zawsze zwycięża

– Prawda zawsze wyjdzie na jaw

– Należy pomagać innym

– Nie rozmawiaj z obcymi

– Słuchaj rodziców

III .DAWNO, DAWNO TEMU:

TEMATY DNIA (poniedziałek – piątek) 1 tydzień

– Zapisane w kamyczkach

– Gipsowe układanki

– Węgiel

– Dinozaury

– Królewny i rycerze

IV. DZIEŃ I NOC:

TEMATY DNIA  (poniedziałek – piątek) 1 tydzień

– Słońce

– Księżyc i gwiazdy

– Dzień i noc

– Dzień w przedszkolu

– Kolorowe sny

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Grupa Krasnale

STYCZEŃ

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.

Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.

Nazywanie pór roku.

Poznawanie właściwości śniegu i wody.

Kształtowanie logicznego myślenia w trakcie przewidywania skutków i następstw działania.

Kształtowanie umiejętności liczenia, zabawy z kostką , wykorzystanie różnych liczmanów.

Określenie cech zimowej pogody.

Kształtowanie pojęć: para, prawa, lewa.

Wyrażanie radości z możliwości własnoręcznego wykonywania upominków dla bliskiej osoby.

Uczestniczenie w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych.

Uświadamianie następstwa dni tygodnia, miesięcy, pór roku.

Kształtowanie nawyku pomagania zwierzętom w przetrwaniu zimy.

Wdrażanie do systematycznych obserwacji przyrodniczych , wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.

Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.

Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.

Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.

Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Wdrażanie do pamiętania o najbliższych przy różnych okazjach, np. Dzień Babci i Dziadka.

Zachęcanie do słuchania i stosowanie słów i zwrotów w języku angielskim.

TEMATY KOMPLEKSOWE

I .PRZEZ OKRĄGŁY ROK:

TEMATY DNIA (poniedziałek – piątek) 1 tydzień

–  Jak to zimą bywa

–  Jak to wiosną bywa

–  Jak to latem bywa

–  Jak to jesienią bywa

–  Karuzela pór roku

II .BIAŁO DOOKOŁA:

TEMATY DNIA (poniedziałek – piątek) 1 tydzień

– Śnieg

– Lód

– Mrozem malowane

– Kraina Królowej Śniegu

–  Kraina Królowej Śniegu

III .BABCIA I DZIADEK:

TEMATY DNIA (poniedziałek – piątek) 1 tydzień

–  Moja babcia

–  Upominek dla babci

–  Mój dziadek

–  Upominek dla dziadka

–  Dzień babci i dziadka

IV. LUBIMY ZIMĘ:

TEMATY DNIA  (poniedziałek – piątek) 1 tydzień

–  Spotkanie z bałwankiem

–  Na saneczkach

–  Jeździmy na nartach

–  Na ślizgawce

–  Bezpieczne zabawy

GRUDZIEŃ

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.

Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.

Zapamiętanie cech typowych dla zimy: śnieg, mróz, zawierucha.

Wdrażanie do opieki nad zwierzętami , regularne dokarmianie zwierząt i ptaków.

Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.

Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.

Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz innych osób lub zwierząt.

Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej – zabawy z sylabami.

Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Zachęcanie do słuchania i stosowanie słów i zwrotów w języku angielskim.

TEMATY KOMPLEKSOWE:

I.SPOTKANIE Z LISTONOSZEM:

TEMATY DNIA (poniedziałek – piątek) 1 tydzień

– List

– Listonosz

– Piszemy listy

– Skrzynka pocztowa

– List do Mikołaja

II. GOŚCIE ZA OKNEM:

TEMATY DNIA (poniedziałek – piątek) 1 tydzień

– Wróbel

–  Gil

– Sikorka

– Ptasie smakołyki – karmnik

– Dokarmiamy ptaki

III. CHOINKOWE OZDOBY:

TEMATY DNIA (poniedziałek – piątek) 1 tydzień

– Pawie oczka

– Łańcuchy

– Aniołki

– Gwiazdki

– Ubieramy choinkę

IV. SPOTKANIE PRZY WIGILIJNYM STOLE:

TEMATY DNIA (poniedziałek – piątek) 1 tydzień

– Pomagamy mamie

– Stół wigilijny

– Pierwsza gwiazdka

– Mikołajkowe prezenty

– Przedszkolne kolędowanie

Przyjmijcie proszę najszczersze i najserdeczniejsze życzenia zdrowych – bo zdrowie jest najważniejsze, pełnych miłości, bo miłość nadaje naszemu życiu sens, radosnych, bo radość to światło naszego życia, świąt Bożego Narodzenia. Niech ten czas będzie wykorzystany jak najlepiej i da siłę, wiarę i nadzieję na przyszłość.

ŻYCZĄ PANIE Z GRUPY „KRASNALE

LISTOPAD

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
 • Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota.
 • Wdrażanie do opieki nad ptakami podczas zbliżającej się zimy.
 • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
 • Rozwijanie umiejętności  orientowania się w przestrzeni; posługiwania się pojęciami dotyczącymi długości, wielkości.
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej – zabawy z sylabami.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Zachęcanie do słuchania i stosowania słów i zwrotów w języku angielskim.

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 1. JESIENNE MALOWANIE:

TEMATY DNIA (poniedziałek – piątek) 1 tydzień

– Kolorowe farby

– Pracowite rączki

– Narzędzia malarskie

– Malowane obrazki

– Wesołe malowanie

2 . MOJA RODZINA:

TEMATY DNIA – (poniedziałek – piątek) 1 tydzień

– Zabawy z mamą

– Zabawy z tatą

– Moje rodzeństwo

– Fajnie mieć rodzeństwo

– Pomagam mamie i tacie

3.  PADA I PADA:

TEMATY DNIA – (poniedziałek – piątek) 1 tydzień

– Deszcz

– Zabawy z parasolem

– Wiatr

– Zabawy z latawcem

– Jesienne ubranie

4.  UBRANIA NA ZIMNE DNI:

TEMATY DNIA – (poniedziałek – piątek) 1 tydzień

– Czapki i szaliki

– Kurtki i płaszczyk

– Kozaki i trzewiki

– Bluzki i sweterki

– Ubieram się sam

25 LISTOPADA – DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

NASZE PRACE

Dziś Krasnale z pomocą Pani Dorotki,

robiły ludziki z darów jesieni.

PAŹDZIERNIK

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
 • Przestrzeganie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
 • Odbieranie otaczającego nas świat poprzez różne zmysły.
 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku, w lesie, w gospodarstwie domowym.
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania podstawowych figur geometrycznych i nazywanie kola.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno -rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Zachęcanie do słuchania i stosowania słów i zwrotów w języku angielskim

Tematy kompleksowe:

1. Warzywa

2. Jesienią w parku – zwierzęta w parku

3. Las jesienią – zwierzęta w lesie

4. Przygotowania do zimy

WRZESIEŃ

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Integrowanie się z grupą rówieśniczą.
 • Zapoznanie dzieci z procedurą bezpieczeństwa w czasie pandemii covid-19
 • Poznanie topografii przedszkola.
 • Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
 • Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
 • Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.
 • Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja.
 • Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała.
 • Poznanie zmysłów, jakimi odbieramy otaczający nas świat.
 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych: koło.
 • Kształtowanie orientacji przestrzennej – posługiwanie się pojęciami: na , obok.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Kształtowanie mowy i myślenia poprzez zabawy ortofoniczne, zagadki słuchowe itp.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Zachęcanie do słuchania i stosowania słów i zwrotów w języku angielskim

Tematy kompleksowe:

1. W przedszkolu

2. Droga do przedszkola

3. Oto ja

4. Owoce