Nauczyciele: Agnieszka Szymczak, Ewa Gajewska-Malczyk

Godziny pracy grupy : 7. 00 – 17.00

Program: „ Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości. ”

Autor: J. Wasilewska

GRUDZIEŃ

CELE OGÓLNE: poznanie troskliwości jako wartości, przypomnienie wiadomości o życiu, formach opieki i potrzebach zwierząt w związku ze zmianami w przyrodzie na zimę, budzenie zaufania i poczucia troski o bezpieczeństwo drugiej osoby. Określanie cech jesiennej szarugi, doskonalenie analizy słuchowej wyrazów, czytanie globalne wyrazu kot, rozwijanie zainteresowań na temat świata fauny. Rozwijanie umiejętności mierzenia długości stopami, krokami, patykiem, sznurkiem oraz rozpoznawanie liczby 4; poznawanie pracy wolontariuszy; przybliżanie sytuacji i potrzeb zwierząt w związku z nadejściem zimy. Rozwijanie słuchu muzycznego poprzez zaznaczanie pierwszej miary taktu mówieniem „raz”; rozpoznawanie zmysłami różnego rodzaju ziaren, nasion, owoców; budzenie chęci pomagania zwierzętom w trudnym dla nich czasie.

• Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkiem. Przygotowanie do posiłku – pomoc przy rozdawaniu talerzy, kubków, sztućców itp.; zwrócenie uwagi na kulturalne zachowanie się przy stole podczas posiłku.

• Zabawy dowolne. Zachęcanie do samodzielnej i zróżnicowanej aktywności, rozwijanie umiejętności nazywania emocji i panowania nad nimi. Dzielenie się wrażeniami z całego dnia, porządkowanie sali, podejmowanie zabaw i zajęć w małych zespołach lub indywidualnie w miarę potrzeb dzieci, rozwijanie umiejętności dbania o higienę zmysłów – wyciszanie się.

Tydzień I- Nadchodzi zima (głoska k jak kot, liczba 4)

1 Nasi mali przyjaciele

2 Grudniowa pogoda

3 Czas ocieplić budy

4 Budujemy karmniki

5 Nasi ulubieńcy czekają na ciepłe szaliki

Tydzień II- Coraz zimniej (głoska y jak wagony, liczba 5)

1 Ubieramy się ciepło

2 Skąd się bierze ciepło w domu?

3 Skąd się bierze prąd?

4 Urządzenia elektryczne w domu

5 Dbamy o powietrze

Tydzień III – Świąteczne przygotowania  

1 Przygotowania do świąt

2 Robimy prezenty

3 Dekorujemy dom

4 Hej, kolęda, kolęda!

 5 Świąteczne przysmaki

TYDZIEŃ  IV -Wesołych Świąt!

1 Świąteczna opowieść

2 Mali aktorzy

3 Robimy dekoracje

4 Świąteczna pastorałka

5 Przedszkolny teatrzyk

POLECANE LINKI

https://czasdzieci.pl/kolorowanki/

https://www.cda.pl/video/239566465

LISTOPAD

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • wprowadzenie pojęć: miłość do ojczyzny, pomysłowość;
 • poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;
 • nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych- przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
 • poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;
 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
 • posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między, obok, w;
 • kształtowanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2, 3; operowanie liczebnikami porządkowymi;
 • kształtowanie umiejętności ustawiania według wielkości, wysokości;
 • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca itp.;
 • rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
 • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie liter i wyrazów (czytanie globalne);
 • rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, m, l, i, t, d, e, u, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;
 • rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
 • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo- słuchowo- wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;

TEMATY KOMPLEKSOWE

 • I. NASZA MAŁA OJCZYZNA (poznanie głoski d jak dom)

TEMATY DNIA:  (poniedziałek – piątek)

 • 1.NA NASZYCH ULICACH;  2. W NASZEJ MIEJSCOWOŚCI ;  3.  mOJA MIEJSCOWOŚĆ –WAŻNE MIEJSCA I WAŻNI LUDZIE;  4. MUZYKA NASZEGO REGIONU;  5.STROJE Z NASZEGO REGIONU;
 • II. MÓJ DOM- POLSKA

TEMATY DNIA:  (poniedziałek – piątek)

 • 1.KTO TY JESTEŚ?;  2.GODŁO, HYMN I FLAGA;  3.WARSZAWA- STOLICA POLSKI; 4. SŁAWNI POLACY; 5. JESTEŚMY POLAKAMI;
 • III. MOJE HOBBY (poznanie głoski e jak ekran i liczby 3)

TEMATY DNIA:  (poniedziałek – piątek)

 • 1.JESTEŚMY POMYSŁOWI;  2.OGLĄDANIE NA EKRANIE;  3. NASZE KOLEKCJE;  4.LISTOPADOWE DŹWIĘKI;  5.GDY NA DWORZE SŁOTA;
 • IV.ULUBIONE ZAJĘCIA (poznanie głoski u jak ul)

TEMATY DNIA:  (poniedziałek – piątek)

 • 1. KAŻDY LUBI COŚ INNEGO; 2.PRACOWITY JAK PSZCZOŁA;  3.NASZE ZABAWKI;  4.LUBIMY RUCH; 5. SAMI ROBIMY ZABAWKI;

25 LISTOPADA – DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

ZAKWAS BURACZANY

ROBIMY POWIDŁA ŚLIWKOWE

KISIMY KAPUSTĘ

PAŹDZIERNIK

Cele ogólne:

 • wprowadzenie pojęć: piękno przyrody, pracowitość;
 • kształtowanie pojęć związanych ze zjawiskami przyrodniczymi, dokonywanie obserwacji przyrodniczych;
 • poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie- stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;
 • nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych- przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
 • rozwijanie sprawności motorycznej i współpracy w grupie;
 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
 • posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo,  w, obok, nad, pod, przed, za, między;
 • rozwijanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2 w znaczeniu kardynalnym i porządkowym;
 • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca itp.;
 • rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
 • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie kształtów figur geometrycznych, liter i wyrazów (czytanie globalne);
 • rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, m, l, t, i,  wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;
 • rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek, tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;
 • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
 • kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.

Temat tygodnia: Idzie jesień przez świat

1.ŻEGNAMY LATO

2.JESIENNE ZABAWY

3.JESIENNE DRZEWA

4.LECĄ LIŚCIE Z DRZEW

5.JESIEŃ ZNAKOMITY MALARZ

Temat tygodnia: Jesienna przyroda

 1. DOMY ZWIERZĄT
 2. ODLOTY PTAKÓW
 3. SPIŻARNIE ZWIERZĄT
 4. PRZYGOTOWANIE ZWIERZĄT DO ZIMY
 5. TO FUTERKO JEST LEPSZE

Temat tygodnia: Koszyk Pani Jesieni

 1. PLONY JESIENI
 2. DARY Z POLA
 3. JESIENNE OWOCE
 4. GRZYBY MAŁE I DUŻE
 5. DARY Z PARKU

    Temat tygodnia: Skarby jesieni

 1. W SPIŻARNI
 2. PO CO ZBIERAMY DARY JESIENI?
 3. CO ZROBIMY Z OWOCÓW I WARZYW?
 4. JESIENNE KRAJOBRAZY
 5. KRAMY Z JESIENNYMI POMYSŁAMI

WRZESIEŃ

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • wprowadzenie pojęć: koleżeńskość, bezpieczeństwo;
 • zapoznanie dzieci z procedurami bezpieczeństwa w czasie pandemii covid-19
 • zapoznanie dzieci z salą i przedszkolem;
 • poznawanie sposobów pomocy nowym koleżankom i kolegom; rozwijanie umiejętności nazywania emocji i mówienia o nich oraz pozytywnego reagowania na nowe sytuacje i osoby; budzenie postaw zainteresowania drugą osobą;
 • poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach; spokojne oczekiwanie na swoją kolej; podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;
 • nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych – przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
 • nabieranie przeświadczenia o pozytywnej roli współpracy w osiąganiu celu;
 • poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;
 • poznawanie i organizowanie kącików tematycznych; rozwijanie umiejętności opisywania i charakteryzowania kącików tematycznych poprzez wypowiedzi i klasyfikowanie przedmiotów; rozbudzanie zainteresowań i ciekawości poznawczej; przestrzeganie zasad zgodnej zabawy i prawa do korzystania z kącików przez kolegów i koleżanki;
 • poznanie sposobów spędzenia wakacji przez koleżanki i kolegów z grupy; rozpoznawanie oznaczeń i charakterystycznych miejsc na mapie Polski;
 • poznanie zawodów w otoczeniu dziecka – poznanie imion pracowników przedszkola i pełnionych przez nich funkcji; uświadamianie roli osób dorosłych w życiu przedszkola i szacunku do wykonywanej przez nich pracy;
 • poznawanie zawodów służących bezpieczeństwu całego społeczeństwa – policjant, ratownik, strażak;
 • nazywanie narzędzi i przyborów codziennego użytku;
 • rozwijanie sprawności motorycznej, umiejętności rzutu do celu i współpracy w grupie;
 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
 • posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między;
 • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabaw ruchowych, tańca itp.;
 • rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
 • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie kształtów figur geometrycznych, liter i wyrazów (czytanie globalne);
 • rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych; odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich; dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a; wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów i zwrotów w języku angielskim;
 • rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenki Planeta dzieci, tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;
 • wdrażanie do stosowania zasad bezpieczeństwa w przedszkolu i na ulicy – utrwalanie zasad poruszania się po chodniku i przechodzenia przez jezdnię, podczas jazdy samochodem; poznanie wyglądu i znaczenia sygnalizacji świetlnej i znaków drogowych;
 • rozwijanie umiejętności dostrzegania niebezpieczeństw wynikających z kontaktów z nieznajomym; kształtowanie postaw asertywnych w kontaktach z nieznajomymi; poznawanie sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu ludzi;

TEMATY KOMPLEKSOWE

 • I. W PRZEDSZKOLU
 • TEMATY DNIA:  (poniedziałek – piątek)
 • 1.POZNAJEMY  SIĘ; 2. WSPOMNIENIA  Z  WAKACJI; 3.KODEKS  PRZEDSZKOLAKA; 4. ZNAMY  MAGICZNE  SŁOWA;  5.PORTRET  NASZEJ  GRUPY;
 • II.NASZE PRZEDSZKOLE
 • TEMATY DNIA:  (poniedziałek – piątek)
 • 1.KĄCIKI W NASZEJ SALI;  2.WOKÓŁ PRZEDSZKOLA;  3.PRACOWNICY NASZEGO PRZEDSZKOLA; 4. W PRZEDSZKOLNEJ KUCHNI; 5. DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA
 • III. JESTEM BEZPIECZNY (poznanie głoski o jak osa)
 • TEMATY DNIA:  (poniedziałek – piątek)
 • 1.NASZA DROGA DO PRZEDSZKOLA;  2.NA ULICY; 3. ZASADY RUCHU DROGOWEGO;  4.PRACA POLICJANTA 5.ZNAKI DROGOWE;
 • IV. POMOCNA DŁOŃ (poznanie głoski a jak aparat)
 • TEMATY DNIA:  (poniedziałek – piątek)
 • 1. UWAGA! NIEZNAJOMY; 2.ZAGROŻENIA;  3.JAK WEZWAĆ POMOC?;  4.NA RATUNEK; 5. JESTEŚMY BEZPIECZNI;