Nauczyciele: Agnieszka Zarańska, Joanna Łepecka

Godziny pracy grupy : 7. 00 – 17.00

Program: „ Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości. ”

Autor: J. Wasilewska

CZERWIEC

Lato- czas zabawy

Kolorowe lato

Żegnamy przedszkole

Do widzenia

Cele ogólne:

 • wprowadzenie pojęć: akceptacja innego człowieka, odpoczynek;
 • poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;
 • nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych – przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
 • poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;
 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
 • posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między, obok, w;
 • kształtowanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 10; operowanie liczebnikami porządkowymi;
 • kształtowanie umiejętności ustawiania według wielkości, wysokości;
 • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca itp.;
 • rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
 • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie liter i wyrazów (czytanie globalne);
 • rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, m, l, i, t, d, e, u, k, y, z, b, n, s, r, g, p, w, c, j, f, ł, h, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;
 • rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo- słuchowo- wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;
 • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno- plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
 • kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów i zwrotów w języku angielskim

WYCIECZKA DO STRAŻNICY OSP ŁOMIANKI

SADZIMY KWIATKI

22 KWIETNIA DZIEŃ ZIEMI

MAJ

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • wprowadzenie pojęć: szacunek do książek, miłość;
 • poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;
 • nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych – przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
 • poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;
 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
 • posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między, obok, w;
 • kształtowanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 10; operowanie liczebnikami porządkowymi;
 • kształtowanie umiejętności ustawiania według wielkości, wysokości;
 • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca itp.;
 • rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
 • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie liter i wyrazów (czytanie globalne);
 • rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, m, l, i ,t, d, e, u, k, y, z, b, n, s, r, g, p, w, c, j, f, ł, h, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;
 • rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;
 • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
 • kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji:
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów i zwrotów w języku angielskim.

Tematy:

1. Książka mój przyjaciel

2. Baśnie, bajki, legendy

3. Rodzina razem się trzyma

4. Ja i moi bliscy

WIOSNA

KWIECIEŃ

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • wprowadzenie pojęć: radość, kultura;
 • poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;
 • nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych – przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
 • poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;
 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
 • posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała- prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między, obok, w;
 • kształtowanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; operowanie liczebnikami porządkowymi;
 • kształtowanie umiejętności ustawiania według wielkości, wysokości;
 • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca itp.;
 • rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
 • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie liter i wyrazów (czytanie globalne);
 • rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, m, l, i, t, d, e, u, k, y, z, b, n, s, r, g, p, w, c, j, f, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;
 • rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;
 • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
 • kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.

WYCIECZKA DO BIBLIOTEKI

RAZEM DLA UKRAINY

Prace plastyczne grupy Żabki. Prace przedstawiają serca w kolorach flagi Ukrainy, po środku serce w kolorze flagi Polski

MARZEC

Mali odkrywcy

Tajemnice świata

Nadchodzi wiosna

Wiosna tuż- tuż

Ogólne cele wychowawczo- dydaktyczne :

 • wprowadzenie pojęć : wiedza, wytrwałość;
 • poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;
 • nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych – przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
 • poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;
 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
 • posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między, obok, w;
 • kształtowanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; operowanie liczebnikami porządkowymi;
 • kształtowanie umiejętności ustawiania według wielkości, wysokości;
 • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca itp.;
 • rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
 • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie liter i wyrazów (czytanie globalne);
 • rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, m, l, i, t, d, e, u, k, y, z, b, n, s, r, g, p, w, c, j, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;
 • rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo- słuchowo- wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;
 • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;

DZIEŃ ZABAW KARNAWAŁOWYCH

Gruba Żabki w przebraniach karnawałowych

LUTY

Ogólne cele wychowawczo –  dydaktyczne:

 • wprowadzenie pojęć: szacunek do przyrody, otwartość;
 • poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;
 • nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych – przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
 • poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;
 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
 • posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między, obok, w;
 • kształtowanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; operowanie liczebnikami porządkowymi;
 • kształtowanie umiejętności ustawiania według wielkości, wysokości;
 • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca itp.;
 • rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
 • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie liter i wyrazów (czytanie globalne);
 • rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, m, l, i, t, d, e, u, k, y, z, b, n, s, r, g , wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;
 • rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;
 • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
 • kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji
 • zachęcanie do słuchania i stosowanie słów i zwrotów w języku angielskim

Tematy:

Siły przyrody

Cztery żywioły

Wielka wyprawa

Nasze podróże

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Dzieci z grupy Żabki
Prace dzieci z grupy Żabki, na dzień babci i dziadka

STYCZEŃ

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • wprowadzenie pojęć: troskliwość, współpraca;
 • poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;
 • nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych – przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
 • poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;
 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
 • posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między, obok, w;
 • kształtowanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2, 3, 4, 5; operowanie liczebnikami porządkowymi;
 • kształtowanie umiejętności ustawiania według wielkości, wysokości;
 • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca itp.;
 • rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
 • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie liter i wyrazów (czytanie globalne);
 • rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, m, l, i, t, d, e, u, k, y, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;
 • rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo- słuchowo- wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;
 • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
 • kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.

Tematy:

 1. Płynie czas
 2. Młodsi i starsi
 3. Sport to zdrowie
 4. Dbam o zdrowie

WYCIECZKA DO BIBLIOTEKI

PIECZEMY PIERNICZKI ŚWIĄTECZNE

Efekt pracy dzieci z grupy Żabki – udekorowane pierniczki

GRUDZIEŃ

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • wprowadzenie pojęć: troskliwość, współpraca;
 • poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;
 • nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych – przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
 • poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;
 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
 • posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między, obok, w;
 • kształtowanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2, 3, 4, 5; operowanie liczebnikami porządkowymi;
 • kształtowanie umiejętności ustawiania według wielkości, wysokości;
 • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca itp.;
 • rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
 • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie liter i wyrazów (czytanie globalne);
 • rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, m, l, i, t, d, e, u, k, y, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;
 • rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo- słuchowo- wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;
 • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
 • kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. Angielskim.

Tematy:

 1. Nadchodzi zima
 2. Coraz zimniej
 3. Świąteczne przygotowania
 4. Wesołych świąt

LISTOPAD

SADZIMY CEBULKI TULIPANÓW,NARCYZÓW,CZOSNKU OZDOBNEGO,KROKUSÓW

KOCHAMY CIĘ POLSKO

ZABAWY MATEMATYCZNE Z DARAMI JESIENI

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • wprowadzenie pojęć: miłość do ojczyzny, pomysłowość;
 • poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;
 • nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych- przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
 • poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;
 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
 • posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między, obok, w;
 • kształtowanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2, 3; operowanie liczebnikami porządkowymi;
 • kształtowanie umiejętności ustawiania według wielkości, wysokości;
 • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca itp.;
 • rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
 • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie liter i wyrazów (czytanie globalne);
 • rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, m, l, i, t, d, e, u, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;
 • rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo- słuchowo- wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;
 • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno- plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;
 • kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.

Tematy:

 1. Nasza mała ojczyzna
 2. Mój dom – Polska
 3. Moje hobby
 4. Ulubione zajęcia

PAŹDZIERNIK

Cele ogólne:

 • wprowadzenie pojęć: piękno przyrody, pracowitość;
 • kształtowanie pojęć związanych ze zjawiskami przyrodniczymi, dokonywanie obserwacji przyrodniczych;
 • poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie- stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;
 • nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych- przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
 • rozwijanie sprawności motorycznej i współpracy w grupie;
 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
 • posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo,  w, obok, nad, pod, przed, za, między;
 • rozwijanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2 w znaczeniu kardynalnym i porządkowym;
 • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca itp.;
 • rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
 • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie kształtów figur geometrycznych, liter i wyrazów (czytanie globalne);
 • rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, m, l, t, i,  wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;
 • rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek, tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;
 • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
 • kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów i zwrotów w języku angielskim.

Tematy:

 1. Idzie jesień przez świat
 2. Jesienna przyroda
 3. Koszyk Pani Jesieni
 4. Skarby jesieni

WRZESIEŃ 2021

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

– doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie,

– wzmacnianie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej,

– poszerzanie słownika,

– doskonalenie umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw,

– rozwijanie umiejętności tworzenia i odczytywania piktogramów,

– doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat,

– doskonalenie umiejętności argumentowania,

– wdrażanie się do formułowania i przestrzegania zasad grupowych,

– doskonalenie umiejętności logicznego myślenia,

– doskonalenie umiejętności posługiwania się swoim imieniem i nazwiskiem oraz rozpoznawania ich w grupie innych imion i nazwisk z grupy,

– rozwijanie umiejętności opowiadania o własnych zainteresowaniach, upodobaniach,

– doskonalenie analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej,

– doskonalenie umiejętności zgodnej zabawy w grupie rówieśniczej,

– rozwijanie umiejętności opowiadania o ulubionych grach i zabawach,

– doskonalenie orientacji w roku kalendarzowym,

– poszerzanie wiedzy dzieci na temat lata i związanych z nimi konsekwencji w przyrodzie,

– utrwalanie bezpiecznych zachowań (jak chronić się przed pogodą w różnych porach roku),

– pogłębianie wiedzy dzieci na temat atrybutów lata, a także aktywności i rzeczy związanych z tą porą roku,

– doskonalenie umiejętności rozmowy o wspomnieniach z wakacji,

– rozwijanie umiejętności matematycznych przez klasyfikowanie przedmiotów według wielkości, koloru lub przeznaczenia,

– doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat pamiątek przywiezionych z wakacji,

– poszerzanie wiedzy dzieci na temat miejsc spędzania wakacji (miasto, wieś, góry, morze, jeziora),

– utrwalenie sformułowań: daleko / blisko / dalej / bliżej z wykorzystaniem mapy,

– poszerzanie wiedzy dzieci na temat podróży zagranicznych podczas wakacji,

– poszerzanie słownika biernego i czynnego dziecka o wyrazy związane z krajami, miastami Europy i świata,

– rozwijanie umiejętności matematycznych przez nazywanie kierunków na kartce papieru,

– doskonalenie umiejętności posługiwania się mapą i nawigowania po niej – zwrócenie uwagi dzieci na wielkość i położenie Polski jako części Europy i świata,

– poszerzanie słownika biernego i czynnego dziecka o wyrazy związane ze środkami transportu,

– grupowanie pojazdów ze względu na określoną cechę (przeznaczenie, sposób poruszania się),

– doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat zalet i korzyści płynących z wykorzystania różnych środków transportu,

– doskonalenie umiejętności formułowania krótkiej wypowiedzi dotyczącej miejsca swojego zamieszkania i adresu,

– doskonalenie umiejętności zadawania pytań zamkniętych,

– doskonalenie umiejętności odczytywania symboli,

– utrwalenie zasad przechodzenia przez jezdnię,

– doskonalenie sprawności manualnej,

– doskonalenie umiejętności tworzenia i odczytywania regulaminów,

– przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania się na placu zabaw,

– doskonalenie umiejętności dbania o swoje bezpieczeństwo w kontakcie z urządzeniami (nie tylko elektrycznymi),

– poszerzanie wiedzy dzieci na temat zasad kontaktu z nieznajomymi – potrafię mówić: nie!,

doskonalenie umiejętności odgrywania scenek sytuacyjnych,

– wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych,

– zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa w przedszkolu,

– rozwijanie logicznego myślenia,

– doskonalenie umiejętności nazywania i oznaczania części ciała człowieka na schemacie oraz opisywania ich funkcji,

– poszerzanie wiedzy dzieci na temat lekarzy różnych specjalności i funkcji przez nich pełnionych,

– doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat zmysłów człowieka i ich funkcji,

– rozwijanie umiejętności odgadywania przedmiotów za pomocą zmysłów,

– wprowadzenie litery O, o na podstawie wyrazu „oko”,

– budowanie świadomości dzieci na temat higieny,

– pogłębianie wiedzy na temat słuchu: zagrożeń, niepełnosprawności oraz higieny,

– poszerzenie wiedzy na temat zmysłu dotyku, smaku i węchu,

– doświadczanie polisensoryczne,

– doskonalenie sprawności ruchowej’

– wprowadzenie liczby 1,

– utrwalenie wiadomości na temat zmysłów człowieka,

– budowanie świadomości na temat zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia środowisk,

– zachęcanie do słuchania i stosowania słów i zwrotów w języku angielskim.

Tematy:

 1. W przedszkolu
 2. Wakacyjne wspomnienia
 3. Jesteśmy bezpieczni
 4. Dbam o siebie i środowisko

KONIEC ROKU SZKOLNEGO

POŻEGNANIE PRZEDSZKOLA

Grupa Żabki

CZERWIEC

CELE OGÓLNE:  

 • poznawanie i dostrzeganie korzyści posiadania przyjaciół pochodzących z różnych stron świata; doskonalenie umiejętności komunikowania się i odkrywania siebie; uświadamianie potrzeby akceptacji drugiej osoby taką, jaką jest, z jej wyglądem, zaletami i wadami
 • rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi poprzez tworzenie ciągu dalszego opowiadania; poznawanie wartości akceptacji; rozwijanie sprawności manualnej
 • poznawanie zwyczajów rówieśników z różnych stron świata; doskonalenie umiejętności przeliczania; rozwijanie orientacji w przestrzeni; doskonalenie umiejętności posługiwania się nominałami pieniędzy 1 zł, 2 zł, 5 zł, 10 zł
 • nauka piosenki; doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej, rozwijanie koncentracji, uwagi i pamięci; budzenie poczucia zaufania do drugiej osoby, pokonywanie lęków; poznawanie praw dziecka oraz sposobów uzyskania pomocy
 • rozpoznawanie środowiska naturalnego – łąki oraz jej flory i fauny; podawanie znaczenia łąki dla zwierząt i ludzi; rozwijanie percepcji słuchowej poprzez ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej; kształtowanie wartości akceptacji siebie takim, jakim się jest, na podstawie zachowania bohaterów tekstu
 • poznawanie zasad bezpiecznego odpoczywania, doskonalenie wypowiedzi poprzez tworzenie rymowanek; rozwijanie umiejętności słuchania siebie nawzajem; rozwijanie zainteresowań dzieci czasem wolnym i sposobami jego spędzania

• Zabawy dowolne. Zachęcanie do samodzielnej i zróżnicowanej aktywności, rozwijanie umiejętności nazywania emocji i panowania nad nimi. Dzielenie się wrażeniami z całego dnia, porządkowanie sali, podejmowanie zabaw i zajęć w małych zespołach lub indywidualnie w miarę potrzeb dzieci. Zabawy dowolne do wyboru dzieci. Prowadzenie gier stolikowych (planszowe, memory itp.) oraz zabaw sprawnościowych (np. serso, chodzenie stopa za stopą po wstążce, wiązanie kokardek, kręcenie hula-hoop) w małych zespołach. Dzielenie się wrażeniami z całego dnia. Porządkowanie sali. Rozwijanie umiejętności dbania o higienę zmysłów – wyciszanie się

Tydzień  I Lato czas zabawy

Tydzień II  Kolorowe lato

Tydzień III  Żegnamy przedszkole

Tydzień IV  Do widzenia !

MAJ

Cele ogólne:

 • wprowadzenie pojęć: szacunek do książek, miłość;
 • poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;
 • nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych – przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
 • poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;
 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
 • posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między, obok, w;
 • kształtowanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 10; operowanie liczebnikami porządkowymi;
 • kształtowanie umiejętności ustawiania według wielkości, wysokości;
 • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca itp.;
 • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie liter i wyrazów (czytanie globalne);
 • rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych, odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, m, l, i ,t, d, e, u, k, y, z, b, n, s, r, g, p, w, c, j, f, ł, h, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;
 • rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;
 • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów.

Codzienne aktywności:

 • zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg zainteresowań i inwencji dzieci, zachęcanie do różnej aktywności;
 • kształtowanie codziennych nawyków higienicznych- samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk po skorzystaniu z toalety, po zabawie i przed posiłkiem;
 • wdrażanie do samodzielności poprzez sprzątanie po zabawie, zajęciach, samodzielne ubieranie się i rozbieranie podczas wyjść poza budynek;
 • codzienny pobyt na świeżym powietrzu;

Tematy kompleksowe:

I. Książka – mój przyjaciel (liczba 0)

1. Nasze ulubione książki; 2. W bibliotece;  3. Kupujemy książki; 4. Szanujemy książki; 5. Książeczki sensoryczne;

II. Baśnie, bajki, legendy (głoska ł jak łapa, liczba 10)

1. Baśnie; 2. Zwierzęta w bajkach; 3. Postacie z bajek; 4. Legendy polskie; 5. Opowieści z różnych stron świata;

III. Rodzina razem się trzyma (głoska h jak hak)

1. Rodzice i my;  2. Nasze mamy; 3. Podarunki dla mamy; 4. Nasi tatusiowie; 5. Podarunki dla taty;

IV. Ja i moi bliscy

1. Mam rodzeństwo; 2. Rodzinne zabawy; 3. Każdy ma obowiązki; 4. Drzewo genealogiczne; 5. Święto rodziny;

KWIECIEŃ

CELE OGÓLNE: kształtowanie poczucia szacunku wobec pracy innych ludzi; poznanie tradycji wielkanocnych, wdrażanie do dbania o środowisko naturalne; kształtowanie właściwej postawy ciała, rozwijanie wielu grup mięśniowych; wyrażanie radości z uczestniczenia w różnych formach muzyczno-tanecznych; rozwijanie pamięci słuchowej,; rozwijanie słuchu fonemowego; czytanie globalne, wyróżnianie głosek w wyrazie i przeliczanie ich; ćwiczenia grafomotoryczne; rozwijanie percepcji słuchowo-wzrokowo-ruchowej; ćwiczenia motoryki małej obu rąk w zakresie kreślenia linii falistych i zygzakowatych : poznawanie świata poprzez doświadczenia i eksperymenty, rozwijanie umiejętności sprawnego przeliczania w zakresie 9 ,ćwiczenie orientacji na kartce; posługiwanie się liczebnikami porządkowymi, kształtowanie umiejętności kodowania i dekodowania; rozwijanie logicznego myślenia; nabywanie umiejętności zakładania hodowli roślin

• Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkiem. Przygotowanie do posiłku – pomoc przy rozdawaniu talerzy, kubków, sztućców itp.; zwrócenie uwagi na kulturalne zachowanie się przy stole podczas posiłku.

• Zabawy dowolne. Zachęcanie do samodzielnej i zróżnicowanej aktywności, rozwijanie umiejętności nazywania emocji i panowania nad nimi. Dzielenie się wrażeniami z całego dnia, porządkowanie sali, podejmowanie zabaw i zajęć w małych zespołach lub indywidualnie w miarę potrzeb dzieci, rozwijanie umiejętności dbania o higienę zmysłów – wyciszanie się.

Tydzień  I Święta, święta, biją dzwony

Tydzień II  Wielkanoc

Tydzień III  Z kulturą za pan brat-głoska f jak fotel

Tydzień IV  Jestem kulturalny -liczba 9

MARZEC

Cele ogólne:

 • wprowadzenie pojęć : wiedza, wytrwałość;
 • nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych – przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
 • poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;
 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
 • posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod,  przed, za, między, obok, w;
 • kształtowanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; operowanie liczebnikami porządkowymi;
 • kształtowanie umiejętności ustawiania według wielkości, wysokości;
 • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca itp.;
 • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie liter i wyrazów;
 • rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych, odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu, różnicowanie głosek o, a, m, l, i, t, d, e, u, k, y, z, b, n, s, r, g, p, w, c, j, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;
 • rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo- słuchowo- wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;
 • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
 • kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.

Codzienne aktywności:

 • zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg zainteresowań i inwencji dzieci przy niewielkim wsparciu N.; poznawanie otoczenia, zachęcanie do różnej aktywności;
 • stwarzanie atmosfery życzliwości i akceptacji poprzez powitanki;
 • kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk po skorzystaniu z toalety, po zabawie i przed posiłkiem;
 • ćwiczenia poranne, gimnastyczne  nr 13, 14;
 • codzienny pobyt na świeżym powietrzu – zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym– wdrażanie do samodzielności w codziennych czynnościach samoobsługowych;

TEMATY KOMPLEKSOWE

I.Mali odkrywcy (poznanie głoski p jak parasol)

Tematy dnia: (poniedziałek-piątek)

1.Lubimy patrzeć w niebo, 2.Co służy do obserwacji nieba?, 3.Co robi astronom?, 4.Kosmiczne odkrycia, 5.Budujemy rakietę

II.Tajemnice świata (poznanie głoski w jak worek)

Tematy dnia: (poniedziałek-piątek)

1.Wynalazki, 2.Żarówka, 3.Komputer, 4.Telefon, 5.Mały wynalazca

III.Nadchodzi wiosna (poznanie głoski c jak cebula i liczby 8)

Tematy dnia: (poniedziałek-piątek)

1.Słońce mocniej grzeje, 2.Pierwsze rośliny, 3.Powroty ptaków, 4.Wiosenne porządki, 5.Marcowa zupa,

IV.Wiosna tuż-tuż (poznanie głoski j jak jajko)

Tematy dnia: (poniedziałek-piątek)

1.Praca rolnika, 2.Co się dzieje w kurniku, 3.Co się dzieje w zagrodzie, 4.Co się dzieje na polu, 5.Rolnik producent żywności.

Sadzimy cebulki i siejemy nasionka

Nasze nasadzenia tydzień później

Kiełkujące rośliny

LUTY

CELE OGÓLNE: kształtowanie poczucia szacunku wobec sił przyrody; poznanie odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii; wdrażanie do dbania o środowisko naturalne; kształtowanie właściwej postawy ciała, rozwijanie wielu grup mięśniowych; wyrażanie radości z uczestniczenia w różnych formach muzyczno-tanecznych; rozwijanie pamięci słuchowej, poznanie nowego pojęcia globus; rozwijanie słuchu fonemowego; czytanie globalne, wyróżnianie głosek w wyrazie i przeliczanie ich; ćwiczenia grafomotoryczne; rozwijanie percepcji słuchowo-wzrokowo-ruchowej; ćwiczenia motoryki małej obu rąk w zakresie kreślenia linii falistych : poznawanie świata poprzez doświadczenia i eksperymenty, rozwijanie umiejętności sprawnego przeliczania w zakresie 6 i 7, ćwiczenie orientacji na kartce; posługiwanie się liczebnikami porządkowymi, rozwijanie otwartości na podróże i zdobywanie nowych doświadczeń; kształtowanie umiejętności kodowania i dekodowania; rozwijanie logicznego myślenia; nabywanie umiejętności zakładania hodowli kwiatowych, poznanie wyglądu i nazw niektórych roślin egzotycznych,

• Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkiem. Przygotowanie do posiłku – pomoc przy rozdawaniu talerzy, kubków, sztućców itp.; zwrócenie uwagi na kulturalne zachowanie się przy stole podczas posiłku.

• Zabawy dowolne. Zachęcanie do samodzielnej i zróżnicowanej aktywności, rozwijanie umiejętności nazywania emocji i panowania nad nimi. Dzielenie się wrażeniami z całego dnia, porządkowanie sali, podejmowanie zabaw i zajęć w małych zespołach lub indywidualnie w miarę potrzeb dzieci, rozwijanie umiejętności dbania o higienę zmysłów – wyciszanie się.

Zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;

Tydzień  I Siły przyrody

1 W zgodzie z naturą

2 Życie na Ziemi

3 Skarby Ziemi

4 Bez wody nie ma życia

5 Zabawy z wodą

Tydzień II  Cztery żywioły

1 Poznajemy żywioły

2 Do czego potrzebne jest powietrze?

3 Czy ogień jest pożyteczny?

4 Uwaga! Ogień!

5 Żywioły wokół nas

Tydzień III  Wielka wyprawa ( głoska r jak rower, liczba 7)

1 Jedziemy na wycieczkę

2 Na lądzie

3 W powietrzu

4 Na wodzie

5 Jesteśmy podróżnikami

Tydzień IV  Nasze podróże (głoska g jak globus)

1 Mieszkańcy ciepłych krajów

2 Zwierzęta ciepłych krajów

3 Mieszkańcy Dalekiej Północy

4 Zwierzęta Dalekiej Północy

5 Lubimy podróżować

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

STYCZEŃ

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • wprowadzenie pojęć: szacunek wobec starszych, sprawność fizyczna;
 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
 • posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała- prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między, obok, w;
 • kształtowanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2, 3, 4, 5, 6; operowanie liczebnikami porządkowymi;
 • kształtowanie umiejętności ustawiania według wielkości, wysokości;
 • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca itp.;
 • rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
 • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie liter i wyrazów (czytanie globalne);
 • rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, m, l, i, t, d, e, u, k, y, z, b, n, s, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;
 • rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo- słuchowo- wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;
 • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
 • kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji;

Codzienne aktywności:

 • zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg zainteresowań i inwencji dzieci przy niewielkim wsparciu N.;
 • stwarzanie atmosfery życzliwości i akceptacji poprzez powitanki, oraz zabawy integracyjne;
 • kształtowanie codziennych nawyków higienicznych- samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk po skorzystaniu z toalety, po zabawie i przed posiłkiem;
 • wdrażanie do samodzielności poprzez przygotowanie stolików do zajęć, sprzątanie po zabawie, zajęciach, wybieranie potrzebnych narzędzi i materiałów do zabaw;
 • ćwiczenia poranne
 • codzienny pobyt na świeżym powietrzu – wdrażanie do samodzielnego ubieranie się i rozbieranie podczas wyjść poza budynek;
 • zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.

TEMATY KOMPLEKSOWE

I. PŁYNIE CZAS  (poznanie głoski z jak zegar)                                                                    

TEMATY DNIA:  (poniedziałek – piątek)

1. Nowy Rok 2. Pory roku; 3. Miesiąc za miesiącem; 4.  Dzień za dniem; 5. Pory dnia;

II. SPORT TO ZDROWIE (poznanie głoski n jak nos)

TEMATY DNIA: (poniedziałek – piątek)    

1. Zimowe  zabawy; 2. Na narty ! 3. Robimy bałwana;  4. Bezpieczne zabawy zimowe; 5. Ruszamy się !

III. MŁODSI I STARSI  (poznanie głoski b jak but)                                                                    

TEMATY DNIA: (poniedziałek – piątek)                                                                            

1. My i nasi dziadkowie; 2. Z moją babcią się nie nudzę!   3. Pomysłowy dziadek; 4. Pomagamy babci i dziadkowi; 5. Święto babci i dziadka;

IV. DBAMY O ZDROWIE (poznanie głoski s jak ser i liczby 6 )

TEMATY DNIA:  (poniedziałek – piątek)                                                                                        

1. Zimowa olimpiada2. Zimą dbamy o zdrowie;3. Ubrania dla aktywnych;4. Piramida zdrowego żywienia;5. Zdrowe- niezdrowe;

GRUDZIEŃ

CELE OGÓLNE: poznanie troskliwości jako wartości, przypomnienie wiadomości o życiu, formach opieki i potrzebach zwierząt w związku ze zmianami w przyrodzie na zimę, budzenie zaufania i poczucia troski o bezpieczeństwo drugiej osoby. Określanie cech jesiennej szarugi, doskonalenie analizy słuchowej wyrazów, czytanie globalne wyrazu kot, rozwijanie zainteresowań na temat świata fauny. Rozwijanie umiejętności mierzenia długości stopami, krokami, patykiem, sznurkiem oraz rozpoznawanie liczby 4; poznawanie pracy wolontariuszy; przybliżanie sytuacji i potrzeb zwierząt w związku z nadejściem zimy. Rozwijanie słuchu muzycznego poprzez zaznaczanie pierwszej miary taktu mówieniem „raz”; rozpoznawanie zmysłami różnego rodzaju ziaren, nasion, owoców; budzenie chęci pomagania zwierzętom w trudnym dla nich czasie.

• Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkiem. Przygotowanie do posiłku – pomoc przy rozdawaniu talerzy, kubków, sztućców itp.; zwrócenie uwagi na kulturalne zachowanie się przy stole podczas posiłku.

• Zabawy dowolne. Zachęcanie do samodzielnej i zróżnicowanej aktywności, rozwijanie umiejętności nazywania emocji i panowania nad nimi. Dzielenie się wrażeniami z całego dnia, porządkowanie sali, podejmowanie zabaw i zajęć w małych zespołach lub indywidualnie w miarę potrzeb dzieci, rozwijanie umiejętności dbania o higienę zmysłów – wyciszanie się.

Tydzień I- Nadchodzi zima (głoska k jak kot, liczba 4)

1 Nasi mali przyjaciele

2 Grudniowa pogoda

3 Czas ocieplić budy

4 Budujemy karmniki

5 Nasi ulubieńcy czekają na ciepłe szaliki

Tydzień II- Coraz zimniej (głoska y jak wagony, liczba 5)

1 Ubieramy się ciepło

2 Skąd się bierze ciepło w domu?

3 Skąd się bierze prąd?

4 Urządzenia elektryczne w domu

5 Dbamy o powietrze

Tydzień III – Świąteczne przygotowania  

1 Przygotowania do świąt

2 Robimy prezenty

3 Dekorujemy dom

4 Hej, kolęda, kolęda!

 5 Świąteczne przysmaki

TYDZIEŃ  IV -Wesołych Świąt!

1 Świąteczna opowieść

2 Mali aktorzy

3 Robimy dekoracje

4 Świąteczna pastorałka

5 Przedszkolny teatrzyk

POLECANE LINKI

https://czasdzieci.pl/kolorowanki/

https://www.cda.pl/video/239566465

LISTOPAD

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • wprowadzenie pojęć: miłość do ojczyzny, pomysłowość;
 • poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;
 • nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych- przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
 • poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;
 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
 • posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między, obok, w;
 • kształtowanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2, 3; operowanie liczebnikami porządkowymi;
 • kształtowanie umiejętności ustawiania według wielkości, wysokości;
 • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca itp.;
 • rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
 • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie liter i wyrazów (czytanie globalne);
 • rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, m, l, i, t, d, e, u, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;
 • rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
 • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo- słuchowo- wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;

TEMATY KOMPLEKSOWE

 • I. NASZA MAŁA OJCZYZNA (poznanie głoski d jak dom)

TEMATY DNIA:  (poniedziałek – piątek)

 • 1.NA NASZYCH ULICACH;  2. W NASZEJ MIEJSCOWOŚCI ;  3.  mOJA MIEJSCOWOŚĆ –WAŻNE MIEJSCA I WAŻNI LUDZIE;  4. MUZYKA NASZEGO REGIONU;  5.STROJE Z NASZEGO REGIONU;
 • II. MÓJ DOM- POLSKA

TEMATY DNIA:  (poniedziałek – piątek)

 • 1.KTO TY JESTEŚ?;  2.GODŁO, HYMN I FLAGA;  3.WARSZAWA- STOLICA POLSKI; 4. SŁAWNI POLACY; 5. JESTEŚMY POLAKAMI;
 • III. MOJE HOBBY (poznanie głoski e jak ekran i liczby 3)

TEMATY DNIA:  (poniedziałek – piątek)

 • 1.JESTEŚMY POMYSŁOWI;  2.OGLĄDANIE NA EKRANIE;  3. NASZE KOLEKCJE;  4.LISTOPADOWE DŹWIĘKI;  5.GDY NA DWORZE SŁOTA;
 • IV.ULUBIONE ZAJĘCIA (poznanie głoski u jak ul)

TEMATY DNIA:  (poniedziałek – piątek)

 • 1. KAŻDY LUBI COŚ INNEGO; 2.PRACOWITY JAK PSZCZOŁA;  3.NASZE ZABAWKI;  4.LUBIMY RUCH; 5. SAMI ROBIMY ZABAWKI;

25 LISTOPADA – DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

ZAKWAS BURACZANY

ROBIMY POWIDŁA ŚLIWKOWE

KISIMY KAPUSTĘ

PAŹDZIERNIK

Cele ogólne:

 • wprowadzenie pojęć: piękno przyrody, pracowitość;
 • kształtowanie pojęć związanych ze zjawiskami przyrodniczymi, dokonywanie obserwacji przyrodniczych;
 • poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie- stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;
 • nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych- przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
 • rozwijanie sprawności motorycznej i współpracy w grupie;
 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
 • posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo,  w, obok, nad, pod, przed, za, między;
 • rozwijanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2 w znaczeniu kardynalnym i porządkowym;
 • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca itp.;
 • rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
 • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie kształtów figur geometrycznych, liter i wyrazów (czytanie globalne);
 • rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, m, l, t, i,  wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;
 • rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek, tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;
 • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
 • kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.

Temat tygodnia: Idzie jesień przez świat

1.ŻEGNAMY LATO

2.JESIENNE ZABAWY

3.JESIENNE DRZEWA

4.LECĄ LIŚCIE Z DRZEW

5.JESIEŃ ZNAKOMITY MALARZ

Temat tygodnia: Jesienna przyroda

 1. DOMY ZWIERZĄT
 2. ODLOTY PTAKÓW
 3. SPIŻARNIE ZWIERZĄT
 4. PRZYGOTOWANIE ZWIERZĄT DO ZIMY
 5. TO FUTERKO JEST LEPSZE

Temat tygodnia: Koszyk Pani Jesieni

 1. PLONY JESIENI
 2. DARY Z POLA
 3. JESIENNE OWOCE
 4. GRZYBY MAŁE I DUŻE
 5. DARY Z PARKU

    Temat tygodnia: Skarby jesieni

 1. W SPIŻARNI
 2. PO CO ZBIERAMY DARY JESIENI?
 3. CO ZROBIMY Z OWOCÓW I WARZYW?
 4. JESIENNE KRAJOBRAZY
 5. KRAMY Z JESIENNYMI POMYSŁAMI

WRZESIEŃ

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • wprowadzenie pojęć: koleżeńskość, bezpieczeństwo;
 • zapoznanie dzieci z procedurami bezpieczeństwa w czasie pandemii covid-19
 • zapoznanie dzieci z salą i przedszkolem;
 • poznawanie sposobów pomocy nowym koleżankom i kolegom; rozwijanie umiejętności nazywania emocji i mówienia o nich oraz pozytywnego reagowania na nowe sytuacje i osoby; budzenie postaw zainteresowania drugą osobą;
 • poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach; spokojne oczekiwanie na swoją kolej; podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;
 • nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych – przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
 • nabieranie przeświadczenia o pozytywnej roli współpracy w osiąganiu celu;
 • poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;
 • poznawanie i organizowanie kącików tematycznych; rozwijanie umiejętności opisywania i charakteryzowania kącików tematycznych poprzez wypowiedzi i klasyfikowanie przedmiotów; rozbudzanie zainteresowań i ciekawości poznawczej; przestrzeganie zasad zgodnej zabawy i prawa do korzystania z kącików przez kolegów i koleżanki;
 • poznanie sposobów spędzenia wakacji przez koleżanki i kolegów z grupy; rozpoznawanie oznaczeń i charakterystycznych miejsc na mapie Polski;
 • poznanie zawodów w otoczeniu dziecka – poznanie imion pracowników przedszkola i pełnionych przez nich funkcji; uświadamianie roli osób dorosłych w życiu przedszkola i szacunku do wykonywanej przez nich pracy;
 • poznawanie zawodów służących bezpieczeństwu całego społeczeństwa – policjant, ratownik, strażak;
 • nazywanie narzędzi i przyborów codziennego użytku;
 • rozwijanie sprawności motorycznej, umiejętności rzutu do celu i współpracy w grupie;
 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
 • posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między;
 • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabaw ruchowych, tańca itp.;
 • rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
 • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie kształtów figur geometrycznych, liter i wyrazów (czytanie globalne);
 • rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych; odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich; dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a; wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów i zwrotów w języku angielskim;
 • rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenki Planeta dzieci, tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;
 • wdrażanie do stosowania zasad bezpieczeństwa w przedszkolu i na ulicy – utrwalanie zasad poruszania się po chodniku i przechodzenia przez jezdnię, podczas jazdy samochodem; poznanie wyglądu i znaczenia sygnalizacji świetlnej i znaków drogowych;
 • rozwijanie umiejętności dostrzegania niebezpieczeństw wynikających z kontaktów z nieznajomym; kształtowanie postaw asertywnych w kontaktach z nieznajomymi; poznawanie sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu ludzi;

TEMATY KOMPLEKSOWE

 • I. W PRZEDSZKOLU
 • TEMATY DNIA:  (poniedziałek – piątek)
 • 1.POZNAJEMY  SIĘ; 2. WSPOMNIENIA  Z  WAKACJI; 3.KODEKS  PRZEDSZKOLAKA; 4. ZNAMY  MAGICZNE  SŁOWA;  5.PORTRET  NASZEJ  GRUPY;
 • II.NASZE PRZEDSZKOLE
 • TEMATY DNIA:  (poniedziałek – piątek)
 • 1.KĄCIKI W NASZEJ SALI;  2.WOKÓŁ PRZEDSZKOLA;  3.PRACOWNICY NASZEGO PRZEDSZKOLA; 4. W PRZEDSZKOLNEJ KUCHNI; 5. DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA
 • III. JESTEM BEZPIECZNY (poznanie głoski o jak osa)
 • TEMATY DNIA:  (poniedziałek – piątek)
 • 1.NASZA DROGA DO PRZEDSZKOLA;  2.NA ULICY; 3. ZASADY RUCHU DROGOWEGO;  4.PRACA POLICJANTA 5.ZNAKI DROGOWE;
 • IV. POMOCNA DŁOŃ (poznanie głoski a jak aparat)
 • TEMATY DNIA:  (poniedziałek – piątek)
 • 1. UWAGA! NIEZNAJOMY; 2.ZAGROŻENIA;  3.JAK WEZWAĆ POMOC?;  4.NA RATUNEK; 5. JESTEŚMY BEZPIECZNI;