Informujemy Państwa, o sposobie dokonywania opłat za pobyt Dzieci w Przedszkolu.

Za godziny pobytu Dzieci w czasie wykraczającym poza podstawę programową prosimy dokonywać wpłat na następujący rachunek bankowy:

 MBS w Łomiankach nr: 83 8009 0007 0013 6347 2001 0101.

Wpłata na  Radę Rodziców  dokonujemy w formie wpłaty na konto bankowe:

numer rachunku bankowego: 94 8009 0007 0013 1791 9001 0001 

Opłatę za posiłki na nr konta bankowego ICDS w Łomiankach

93 8009 0007 0011 5225 2001 0111

z góry do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.