Nauczyciele: Bożena Kowalska, Aleksandra Markiewicz

Godziny pracy grupy : 7. 30 – 16.30

Program: „ Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości. ”

Autor: J. Wasilewska

GRUDZIEŃ

TYDZIEŃ XIII NADCHODZI ZIMA

Tematy dni: 1. Bądźmy odpowiedzialni, 2. Zimno, coraz zimniej, 3. Szron i śnieg, 4. Pamiętajmy o małych przyjaciołach, 5. Zimowe ubrania

W nadchodzącym miesiącu będziemy rozmawiać o kolejnych wartościach, jakimi są; ODPOWIEDZIALNOŚĆ oraz WRAŻLIWOŚĆ.

W tym tygodniu będziemy;

-poznawać kolejną porę roku – zimę;

-porozmawiamy o tym, że na dworze robi się coraz chłodniej;

-dowiadywać się też, że należy ubierać się odpowiednio do pogody, nosić czapki, szaliki i

rękawiczki – czasem posłużą nam również do zabawy;

-rozmawiać również o małych przyjaciołach – systematycznie dokarmiać ptaki i dowiemy się, co jest ich przysmakiem;

-poznawać kolejną literę k, K – nauczymy się słyszeć ją na początku, w środku i na końcu wyrazów;

-odczytywać wyrazy i zdania z poznanymi literami;

-poznawać także cyfrę 4 – dowiemy się, że są cztery pory roku,  będziemy potrafili kolejno je wymienić oraz przyporządkować do nich symbole;

-starać się dokładnie przeliczać, porównywać, wnioskować;

-uczyć się porównywać wysokość niektórych obiektów;

-stosować określenia: wyższy od…, niższy od…;

-stemplować materiał i malować farbami;

-doskonalić grafomotorykę i precyzję ruchów podczas kreślenia szlaczków i wodzenia po śladzie;

-ćwiczyć pamięć dowolną przez zapamiętywanie wierszy i krótkich rymowanek;

-utrwalać też nowy taniec – trojak, ciągle doskonaląc układ figur;

-poznawać nową piosenkę – Zima przyjdzie jutro;

-uczyć się określać wysokości dźwięków i kierunek linii melodycznej;

-korzystać z uroków zimy: dużo czasu będziemy spędzać na spacerach i wspólnych

zabawach na śniegu.

TYDZIEŃ XIV CORAZ ZIMNIEJ

Tematy dni: 1. Ogrzewamy mieszkania, 2. Lód i lody, 3. Ciepło – zimno, 4. Wełniana historia, 5. Zimowe stroje zwierząt

W tym tygodniu będziemy;

-kontynuować temat nadchodzącej zimy;

-rozmawiać o sposobach ogrzewania mieszkań w okresie zimowym;

-poznawać ekologiczne sposoby pozyskiwania ciepła;

-dowiadywać się, kiedy jest ciepło, a kiedy zimno – poznawać działanie termometru, uczyć się wskazać temperaturę wysoką i niską;

-potrafić też dostosować ubranie do warunków atmosferycznych;

-dowiadywać się, że wełna daje mam ciepło, poznawać sposób jej pozyskiwania;

-poznawać kolejną literę y, Y ;

–uczyć się wysłuchiwać ją na końcu i w środku wyrazów;

-odczytywać wyrazy i zdania z poznanymi literami;

-poświęcać dużo czasu na usprawnianie motoryki małej – wykonywać prace plastyczne z

użyciem niekonwencjonalnych materiałów;

-poznawać również cyfrę 5, przeliczać i porównywać zbiory 5-elementowe;

-mierzyć długość i wysokość różnymi sposobami, a te doświadczenia pozwolą nam ustalić stałość długości;

-ćwiczyć pamięć dowolną przez zapamiętywanie wierszy i krótkich rymowanek;

-rozwijać także zainteresowania przyrodnicze – dowiadywać się, w jaki sposób natura

przygotowuje zwierzęta leśne do przetrwania zimy;

-wykonywać doświadczenia z użyciem wody i lodu: będziemy odkrywać, że woda, gdy staje się lodem, zwiększa swoją objętość;

-dowiadywać się, jak ważna jest wspólna zabawa, będziemy bawić się przy dźwiękach muzyki klasycznej, tańczyć z chusteczkami oraz z chustą animacyjną;

-rozwijać inwencję twórczą: malować farbą na folii aluminiowej, słuchając jednocześnie muzyki poważnej;

-w dalszym ciągu  korzystać z uroków zimy: dużo czasu spędzimy na wspólnych zabawach na

świeżym powietrzu.

TYDZIEŃ XV ŚWIĄTECZNE PRZYGOTOWANIA

Tematy dni: 1. Życzliwość wokół nas, 2. Świąteczne dekoracje, 3. Świąteczne prezenty, 4. Razem zaśpiewajmy kolędę, 5. Kuchnia pachnąca Świętami

W tym tygodniu będziemy;

-przygotowywać się do świąt Bożego Narodzenia;

-ubierać choinkę w naszej sali, czekać na Świętego Mikołaja i prezenty od niego;

 -dowiadywać się, jakie potrawy przygotowuje się na kolację wigilijną;

-poznawać zwyczaje świąteczne: dzielenie się opłatkiem, przygotowanie dodatkowego nakrycia dla niespodziewanego gościa, układanie sianka pod obrusem, kosztowanie 12 potraw przy wigilijnym stole;

-wykonywać szopki bożonarodzeniowe i poznawać historię narodzin Jezusa;

-robić również świąteczne pierniczki, które po upieczeniu wspólnie będziemy dekorować;

-słuchać kolęd i pastorałek przy choince, niektóre z nich wspólnie będziemy śpiewać;

-poznamy także piosenkę o świętach, którą zaśpiewamy przy akompaniamencie instrumentów;

-badać stałość miary na przykładzie sznurków i patyczków;

-ćwiczyć pamięć dowolną – uczyć się wierszy;

-bawić się głoskami i literami, odczytywać teksty, układać wyrazy;

-rozwijać nasze talenty plastyczne, usprawniać dłonie podczas zabaw plastycznych i technicznych;

-bawić się na świeżym powietrzu –uczyć się lepić kule śniegowe, rzucać śnieżkami do celu;

-hartować organizm, ale też doskonalić samodzielność podczas zmieniania ubrań.

TYDZIEŃ XVI WESOŁYCH ŚWIĄT!

Tematy dni: 1. Z życzliwością do innych, 2. Jesteśmy aktorami, 3. Scena jak w teatrze. 4. Ogłoszenia i plakaty, 5. Zapraszamy do teatru

W tym tygodniu będziemy;

-rozmawiać o świętach Bożego Narodzenia;

-pielęgnować tradycje świąteczne;

-uczyć się, jak być aktorem, w jaki sposób wyraziście wypowiadać tekst, ćwiczyć  także

prawidłową wymowę;

-poznawać terminologię związaną z teatrem, dowiadywać się, czym zajmują się ; reżyser,

scenograf, kostiumolog i sufler;

-globalnie czytać wyrazy: teatr, aktor, scena, kurtyna, widownia, garderoba;

-chętnie pomagać w pracach domowych i przedszkolnych, ponieważ okres przedświąteczny to pracowity czas;

-przystrojona świątecznie choinka będzie stwarzać odpowiedni nastrój do wspólnego śpiewania i kolędowania;

-korzystać z uroków zimy; częste pobyty na świeżym powietrzu będą sprzyjały aktywności ruchowej i zabawom ze śniegiem.

LISTOPAD

SZANOWNI  RODZICE!    

 W nadchodzących tygodniach będziemy rozmawiać o takich wartościach, jak

 PATRIOTYZM  i  WYOBRAŹNIA

 Tematy kompleksowe, które będziemy realizować:

 • NASZA MAŁA OJCZYZNA
 • MÓJ DOM – POLSKA
 • MOJE HOBBY
 • ULUBIONE ZAJĘCIA

Dwa  tematy kompleksowe (nr 1, 2) dotyczą wartości, jaką jest PATRIOTYZM.

W ciągu dwóch tygodni będziemy rozmawiać o:

 • naszej małej ojczyźnie – najbliższe otoczenie; miejscowość, w której mieszkamy, jej
 • nazwę, najważniejsze obiekty, rejon w jakim mieszkamy oraz swoje adresy,
 • dowiemy się, że dom to nie tylko budynek, ale to rodzina i miejsce, w którym czujemy się bezpieczni i kochani,
 • przypomnimy sobie nazwę przedszkola oraz to, że przedszkole to nasz wspólny dom, w którym wspólnie się bawimy, pracujemy i też czujemy się bezpieczni
 • przygotujemy się do Narodowego Święta Niepodległości. – będziemy rozmawiać o polskich symbolach narodowych i globalnie odczytywać wyrazy godło, flaga, hymn, wykonamy indywidualne kokardy narodowe i jedną zespołową  kokardę narodową jako element dekoracji sali (przypomnimy sobie też w jakich okolicznościach nosi się takie kokardy), przypomnimy sobie  legendę o powstaniu państwa polskiego, poznamy nazwy dawnych stolic Polski, zaśpiewamy hymn narodowy z przyjęciem odpowiedniej postawy.
 • przypomnimy sobie mapę fizyczną i administracyjną Polski, gdzie leży stolica Polski oraz nasze miasto, będziemy odszukiwać  na mapie charakterystyczne regiony
 • przypomnimy sobie kilka nazwisk sławnych Polaków – czym  się zajmowali lub zajmują 
 • poznamy literę d, D, będziemy wysłuchiwać, jaka głoska znajduje się na początku i na końcu wyrazów, odczytywać sylaby i wyrazy(z dotychczas poznanych liter )
 • będziemy eksperymentować z powietrzem: zbadamy, w jaki sposób można je zobaczyć, przypomnimy sobie, po czym rozpoznać, że wieje wiatr, wiemy o różnej sile i  jest potrzebny do rozmaitych celów, zrobimy bańki mydlane
 • w dalszym ciągu będziemy rozwijać sprawność rąk podczas różnorodnych prac plastyczno – technicznych, zwracać uwagę na estetyczne wykonywanie prac; kolorować zgodnie z podanym kodem.
 • nadal będziemy ćwiczyć przeliczanie elementów zbioru – doliczać, dokładać, porównywać liczebność;  ustalać stałość elementów z zbiorze, uczyć się współpracy,
 • będziemy  improwizować ruchem do utworu Walc cis-mol op. 64 nr 2 F. Chopina; bawić się w wystukiwanie rytmu przy dźwiękach muzyki instrumentalnej Prząśniczka
 • poznamy piosenkę Warszawa, a także będziemy słuchać fragmentu koncertu rockowego i koncertu orkiestry kameralnej (płyty CD)

Kolejne dwa  tematy kompleksowe (nr 3, 4) dotyczą wartości, jaką jest WYOBRAŹNIA

W ciągu dwóch następnych tygodni będziemy:

 • rozmawiać o naszych zainteresowaniach, naszych ulubionych zajęciach, nauczymy się pokonywać tremę, strach i niepewność, opanować negatywne emocje,
 • dowiemy się, że każdy ma prawo do swojego hobby, wyobraźni,
 • będziemy aktywizować wyobraźnię poprzez różne formy np.: prace plastyczno – techniczne  (za pomocą technik takich jak malowanie bańkami mydlanymi oraz mokre na mokrym oraz pudełek i pustych butelek będziemy tworzyć konstrukcje; aktywnie słuchać muzyki, wspólnie śpiewać, grać na instrumentach perkusyjnych,  rozpoznawać przedmioty codziennego użytku po wydawanych przez nie dźwiękach; tworzyć akompaniament do utworu muzyki poważnej. improwizować taniec z chustką do muzyki klasycznej (płyty CD), wystukiwać rytm do piosenki Nam jesień niestraszna.
 • dużo czasu poświęcimy na rozwijanie mowy: opowiadania i układanie bajek; poznawanie nowych wyrażeń; wypowiadanie się na określony temat – z uwagą będziemy słuchać  kolegów i koleżanek.
 • w dalszym ciągu będziemy ćwiczyć słuch fonematyczny: wysłuchiwać, jakie głoski znajdują się w nagłosie i wygłosie; brać udział w zabawach z poznanymi literami, odczytywać sylaby i wyrazy.
 • poznamy kolejną literę e, E;  u, U– nauczymy się kreślić ją w powietrzu i w liniaturze,
 • będziemy się bawić w przeliczanie, porównywanie liczebności zbiorów.
 • poznamy cyfrę 3  w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym,
 • poznamy też znak „ = ” , nauczymy się tworzyć i odczytywać działania, w których występuje

Podczas realizacji w/w tematów kompleksowych nie zabraknie:

 • zabaw z kodowaniem
 • zabaw wprowadzających proste słownictwo języka angielskiego
 • zabaw ruchowych; ćwiczeń porannych; ćwiczeń gimnastycznych oraz pobytu na terenie przedszkolnego placu zabaw.

25 LISTOPADA – DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

22 listopada – DZIEŃ KREDKI
Nasze zabawy  z kredkami

PIECZEMY CIASTO ŚLIWKOWE

NASZE PRACE I ZABAWY

PAŹDZIERNIK

TYDZIEŃ V  IDZIE JESIEŃ PRZEZ ŚWIAT

Tematy dni:

1. Świat wokół nas,

2. Jesienny spacer,

3. Zbieramy skarby jesieni,

4. Zabawy na świeżym powietrzu,

5. Malujemy jesień

W nadchodzącym miesiącu będziemy rozmawiać o kolejnych wartościach, jakimi są; WRAŻLIWOŚĆ oraz ZDROWIE.

W tym tygodniu będziemy;

– rozmawiać o jesieni,

– poznawać rośliny i zwierzęta, które można spotkać w parku,

– uczyć się rozpoznawać drzewa, łączyć je z należącymi do nich liśćmi i owocami,

– kształtować wrażliwość na piękno jesiennego krajobrazu,

– podziwiać różnorodność jesiennych barw,

– malować farbami na dużych powierzchniach,

– badać, jak powstają kolory, poprzez mieszanie 3 barw,

– poznawać literę m, M;

– uczyć się odczytywać proste sylaby, a także pisać poznane litery w liniaturze,

– doskonalić słuch fonematyczny – wyróżniać głoski w wyrazach, składać wyraz z sylab i głosek,

– ćwiczyć umiejętność dokładnego liczenia wykorzystując szyszki, kasztany czy żołędzie,

– klasyfikować przedmioty wg dwóch cech i układać rytmy,

– śpiewać piosenkę Jesienny kujawiaczek, określać nastrój utworu,

– poznawać instrumenty perkusyjne,

– samodzielnie grać prosty rytm.

TYDZIEŃ VI  JESIENNA PRZYRODA

Tematy dni: 1. Leśne zwierzęta przed zimą, 2. Jesienne zoo, 3. Zwierzęta robią zapasy, 4. Zimowe schronienia owadów, 5. Pomagamy owadom przetrwać zimę

W tym tygodniu będziemy;

– poznawać cechy charakterystyczne leśnych zwierząt,

– poznamy, w jaki sposób zwierzęta przygotowują się do przetrwania zimy,

– potrafić podać nazwy miejsc, w których mieszkają,

– poznawać nowe słowa i wyrażenia;

– dowiadywać się, że należy pomagać zwierzętom w ciężkim dla nich okresie zimowym,

– poznawać, jak ważna jest praca leśniczego,

– zwracać uwagę na świat najmniejszych zwierząt – owadów:

– poznawać literę l, L,

– uczyć się dzielić wyrazy na sylaby, na głoski, wyodrębniać głoski w nagłosie,

– podejmować próby czytania prostych wyrazów,

– kreślić nowo poznaną literę w zabawach grafomotorycznych,

– poznawać cyfrę 1,

– bawić się materiałem przyrodniczym, przeliczać, odkładać i dokładać określoną liczbę liczmanów,

– rozwijać sprawność manualną podczas rysowania, wycinania, lepienia z plasteliny, konstruowania z materiału przyrodniczego – wykonywać korale z jarzębiny,

TYDZIEŃ VII  KOSZYK PANI JESIENI

Tematy dni:

1. Zdrowo jemy,

2. Przysmaki z sadu,

3. Witaminy z warzyw,

4. Grzyby – leśne skarby,

5. Spacer po parku i lesie

W tym tygodniu będziemy;

– poznawać trzy ekosystemy: las, park i pole,

– poznawać, także podstawowe rośliny i nazwy drzew owocowych,

– umieć wymienić krajowe owoce i warzywa i globalnie odczytać ich nazwy,

– dowiadywać się, że owoce i warzywa są zdrowe i często powinniśmy je jeść, zwłaszcza w postaci surówek i świeżo wyciskanych soków,

– poznawać dary lasu – grzyby jadalne i niejadalne, oraz ich budowę,

– badać, jakie kolory kryją się w jesiennych liściach,

– manipulować, przeliczać, dokładać, odkładać korzystając z darów pani Jesieni,

– klasyfikować przedmioty wg dwóch cech,

– ćwiczyć dodawanie i odejmowanie z wykorzystaniem liczmanów,

– wykonywać różne prace plastyczne, w których wykorzystamy dary jesieni,

– posługiwać się nożyczkami – ciąć różne materiały po liniach prostych i falistych,

– poznawać literę t, T,

– ćwiczyć wyodrębnianie głosek w nagłosie i wygłosie,

– doskonalić sprawność dłoni – kreślić wzory literopodobne, kolorować w obrębie konturu,

– śpiewać piosenkę o tematyce zdrowotnej Przepis na zdrowie, sprawnie reagując na pauzę w muzyce,

TYDZIEŃ  VIII SKARBY JESIENI

Tematy dni:

1. Spiżarnia zaradnej mamy,

2. Co mrozimy?,

3. Co kisimy?,

4. Co suszymy?,

5. Robimy przetwory

W tym tygodniu będziemy;

– rozmawiać o przygotowaniach do zimy,

– poznawać sposoby przechowywania pożywienia: robienie przetworów owocowo-warzywnych, mrożenie, kiszenie i suszenie,

– rozwijać mowę, wzbogacać słownictwo, posługiwać się wyrazami: spiżarnia, zapasy, przetwory,

– czuć się gospodarzami sali, organizować kącik z zapasami, poznawać różnorodne przetwory: dżemy, kompoty, powidła itp.

– dużo czasu poświęcać zabawom matematycznym z wykorzystaniem owoców i warzyw: przeliczać, klasyfikować,

– poznawać cyfrę 2,

– poznawać literę I, I,

– uczyć się wysłuchiwać, jaka głoska znajduje się na początku i na końcu różnych wyrazów,  

– odczytywać sylaby i wyrazy,

– rozwijać sprawność ręki podczas wycinania i malowania

– sprawnie operować kredkami, dbać o jakość prac plastycznych,

– śpiewać piosenkę o tematyce zdrowotnej Przepis na zdrowie, reagować na zmiany rytmu i tempa,

– akompaniować do ruchu z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych,

-zachęcanie do słuchania i stosowania słów i zwrotów w języku angielskim;

WRZESIEŃ

To tematy kompleksowe, które realizowaliśmy:

 1. W przedszkolu
 2. Nasze przedszkole
 3. Jestem bezpieczny
 4. Pomocna dłoń

W tym miesiącu :

 • Zapoznanie dzieci z procedurami bezpieczeństwa w czasie pandemii covid – 19
 • rozmawialiśmy o DOBRYCH MANIERACH czyli umiejętności właściwego zachowania się w różnych sytuacjach,
 • poznaliśmy nauczycieli, kolegów i koleżanki, budynek i jego otoczenie – poruszaliśmy się po nim pewnie i bez lęku,
 • stworzyliśmy Kodeks Przedszkolaka – ustaliliśmy zasady, które powinny obowiązywać w grupie przyjaciół, tak by wszyscy czuli się tu dobrze, uczestniczyliśmy w ozdabianiu naszej sali,
 • zrozumieliśmy, że dobre maniery to kulturalne odnoszenie się do innych, tak by nikt nie czuł się obrażany czy krzywdzony.
 • na co dzień używaliśmy słów: proszę, przepraszam i dziękuję,
 • wspólnie się bawiliśmy, sprzątaliśmy, pomagaliśmy sobie i nauczycielom,
 • uczyliśmy się orientować w schemacie własnego ciała, różnicować prawą i lewą stronę, aby świadomie poruszać się w przestrzeni,
 • globalnie czytaliśmy swoje imię, wysłuchiwaliśmy w nich pierwszych głosek i podawaliśmy ich nazwy, dzieliliśmy różne słowa na sylaby,
 • poznaliśmy kilka zabaw integracyjnych, dzięki którym mogliśmy się o sobie więcej dowiedzieć,
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów i zwrotów w języku angielskim;
 • uczyliśmy się pierwszej piosenki – „ Planeta dzieci”,
 • przypomnieliśmy sobie, która to ręka prawa i lewa u siebie, a która u innej osoby, stojącej do nas przodem i tyłem,
 • rozmawialiśmy też o wartości, jaką jest ODWAGA – odważny jest ten, kto umie stanąć w obronie słabszego, pomaga innym i stara się pokonywać własne lęki i nieśmiałość,
 • przypomnieliśmy sobie, co należy robić, by bezpiecznie poruszać się w przestrzeni miejskiej, jak przechodzić przez ulicę, co oznaczają znaki drogowe,
 • dowiedzieliśmy się, kiedy powiedzieć głośne, zdecydowane NIE!
 • przypomnieliśmy sobie, jak wezwać pomoc przez telefon i wiemy, do jakich służb trzeba zadzwonić w określonych sytuacjach.
 • dowiedzieliśmy się, jak pracowite są psy, i wiemy, jak bardzo pomagają człowiekowi psy policyjne, pasterskie, psi terapeuci i przewodnicy,
 • przypomnieliśmy sobie nazwy figur geometrycznych, układaliśmy z nich różne ornamenty i wzory, opowiadaliśmy o ich cechach,
 • poznaliśmy pierwsze  litery (o,O; a, A) i wyszukiwaliśmy je w różnych napisach,
 • posługiwaliśmy się szyframi, uczyliśmy się zakodować informacje i odczytać to, co zakodował ktoś inny,
 • bawiliśmy się w sali i w ogrodzie przedszkolnym,
 • zorganizowaliśmy w naszej grupie Dzień Królika – dowiedzieliśmy się od naszej koleżanki Julii Meziani  kilku ciekawostek o jej króliku, wysłuchaliśmy czytanego opowiadania oraz wykonaliśmy pracę plastyczną.(zdjęcia poniżej)

DZIEŃ KRÓLIKA