SKŁADANIE WNIOSKÓW NA DYŻUR WAKACYJNY

Szanowni Państwo

W związku z dalszym zamknięciem szkół i przedszkoli składanie wniosków o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny odbywać się będzie drogą elektroniczną, w terminie
od 4 do 15 maja 2020 r.

Dokumenty związane z dyżurem wakacyjnym (wniosek, pobrany wcześniej z przedszkola macierzystego + załączniki, tj. oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o pozostawaniu w zatrudnieniu oraz niekorzystaniu z urlopu wypoczynkowego przez oboje rodziców/ opiekunów prawnych, kiedy dziecko zapisane jest na dyżur) prosimy przesyłać e-mailem (skan lub zdjęcie) na adres placówki, do której rodzic/opiekun prawny zapisuje dziecko na dyżur.

UWAGA! Jeśli rodzic/opiekun prawny zapisuje dziecko do więcej niż jednej placówki, wypełnia i przesyła wniosek do każdej placówki osobno.

dane kontaktowe: https://www.lomianki.pl/pl/dla-mieszkancow/edukacja/7327,Mapa-placowek-oswiatowych.html

W przypadku problemów z przesłaniem dokumentów, prosimy o kontakt telefoniczny (w dni powszednie, w godz. 8.00 – 13.00) bezpośrednio z przedszkolem w celu ustalenia dalszego postępowania.

Listy dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny oraz listy rezerwowe dzieci oczekujących na przyjęcie w momencie zwolnienia miejsca zostaną opublikowane w przedszkolach 26 maja 2020 r.

Szanowni Państwo,

W związku z trwającym zamknięciem szkół i przedszkoli wydawanie wniosków na dyżur wakacyjny odbywać się będzie drogą elektroniczną, w terminie do 30 kwietnia 2020 r.

Rodzice/opiekunowie prawni zainteresowani dyżurem wakacyjnym dla swojego dziecka proszeni są o kontakt telefoniczny (w dni powszednie, w godz. 8.00-13.00) lub e-mailowy z przedszkolem, do którego uczęszcza dziecko, w celu uzyskania wniosku do wypełnienia.

Przedszkole macierzyste, do którego uczęszcza dziecko przekaże na adres e-mail rodziców/opiekunów prawnych wniosek wraz z potwierdzeniem faktu uczęszczania dziecka do przedszkola w bieżącym roku szkolnym.

INFORMACJA O DYŻURACH WAKACYJNYCH

01 lipca 2020r. – 17 lipca 2020r.

  • Przedszkole Samorządowe w Łomiankach przy ul. Szpitalnej 1, 05-092 Łomianki

20 lipca 2020r. – 07 sierpnia 2020r.

  • Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym przy ul. M. Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki

20 lipca 2020r. – 07 sierpnia 2020r.

  • Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie przy ul. Kolejowej 51, 05-092 Łomianki

10 sierpnia 2020r. – 31 sierpnia 2020r.

  • Przedszkole Samorządowe nr 2 w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa 8, 05-092 Łomianki

Zarządzenia Nr WAO.0050.9.2020 Burmistrza Łomianek z dnia 16 stycznia 2020 roku na BIP w sprawie zasad organizacji dyżuru wakacyjnego w roku 2020 dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Łomianki