Do 18 kwietnia br. rząd przedłużył wszystkie obowiązujące zasady ograniczonego funkcjonowania placówek oświatowych.

Tak jak dotychczas, ograniczona zostaje praca stacjonarna przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego
z pewnymi wyjątkami.

Zajęcia w tym czasie będą prowadzone  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego ustalonego przez dyrektora sposobu realizowania zajęć.

Wyjątki w pracy placówek oświatowych:

Szkoły podstawowe, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego na wniosek rodziców mają obowiązek zorganizować zajęcia w placówce dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a także innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Więcej informacji na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szkoly-i-placowki-nadal-pracuja-zdalnie–przedluzenie-obowiazujacych-obostrzen-do-18-kwietnia