W związku z zakończeniem postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2022/2023 i podaniem 13 maja br. do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w tegorocznej rekrutacji informujemy, iż liczba kandydatów znacznie przewyższyła liczbę wolnych miejsc w przedszkolach samorządowych oraz w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.  

Pozostało bardzo wielu kandydatów nieprzyjętych zarówno do przeszkoli jak i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego, a dzieci 6-cio letnie mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Mając na względzie obowiązek gminy, wynikający z przepisów prawa, zapewniający możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom zgłoszonym podczas postępowania rekrutacyjnego, podjęto kolejne kroki proceduralne, aby umożliwić Państwa dzieciom odbycie wychowania przedszkolnego.

W chwili obecnej przygotowana została procedura do ogłoszenia otwartego konkursu na  realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego, celem objęcia wszystkich dzieci, które nie zostały przyjęte podczas rekrutacji do przedszkoli samorządowych, przez placówki niepubliczne. Placówka niepubliczna wyłoniona w konkursie będzie pracowała  na warunkach takich jak przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Łomianki.

Warunkiem ogłoszenia otwartego konkursu na realizację powyższego zadania jest dokonanie zmian w budżecie gminy oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej związanych z wprowadzeniem tego zadania. Będzie to możliwe na posiedzeniu Rady Miejskiej w Łomiankach w dniu 19 maja br.

Po pozytywnym procedowaniu nad zmianami budżetowymi rozpoczniemy procedury wyboru placówki niepublicznej, w której mogłyby Państwa pociechy odbyć wychowanie przedszkolne. Jednak to wymaga czasu, w związku z tym prosimy o cierpliwość w oczekiwaniu na propozycję złożoną przez gminę.