Informacja ze strony Urzędu Gminy Łomianki

Drodzy rodzice/opiekunowie prawni,

przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łomianki wznawiają działalność stacjonarną już 18 maja 2020 r.  Będą pracowały w godz. 7.00-17.00 w nowym reżimie sanitarnym, który określił Główny Inspektor Sanitarny oraz Minister Zdrowia.
Burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrowska-Piotrak wydała Zarządzenie nr WAO.0050.78.2020 z 13 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury pierwszeństwa przyjęć do przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej z uwagi na ograniczenie liczebności oddziałów do poziomu wymaganego przez Wytyczne Przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 4 maja 2020 r.

Dyrektorzy przedszkoli i szkół wprowadzili Procedury Bezpieczeństwa na terenie swoich placówek oświatowych w okresie Pandemii COVID-19.
Od 14 maja br. będą udostępnione i przyjmowane Deklaracje uczęszczania dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (do pobrania ze stron internetowych przedszkoli i szkół podstawowych).
Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z ww. dokumentami, w szczególności procedurami, które będą obowiązywać w naszych placówkach, a także z procedurą przyjęć Państwa dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Chętnych do przyprowadzenia swojego dziecka do placówki prosimy o kontakt telefoniczny, lub mailowy bezpośrednio z przedszkolem/szkołą, do której dotychczas uczęszczało dziecko.
Przypominamy, że w pierwszej kolejności z przyjęcia będą mogły skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo uzyskają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zarządzenie Burmistrza Łomianek