Od poniedziałku 18 maja 2020 r. w godz. od 7:00 do 17:00 wznawiamy działalność Przedszkola dla tych dzieci,których rodzice nie mają możliwości zapewnienia im opieki.

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Łomianek nr WAO.0050.78.2020z dnia 13 maja 2020 r.konieczne jest wypełnienie i złożenie deklaracji, stanowiącej załącznik do ww. zarządzenia.Prosimy o zapoznanie się również z Procedurami Bezpieczeństwa na terenie Przedszkola Samorządowego w Łomiankach a następnie pobranie kompletu dokumentów (oświadczenia, deklaracje, klauzula informacyjna), wypełnienie (złożenie podpisu obydwojga rodziców/opiekunów prawnych),  zrobienie skanu lub zdjęcia i wysłanie drogą e-mailową na adres przedszkola ps.lomianki@wp.pl najpóźniej do piątku 15 maja do godz. 10.00