Informacja ze strony Gminy Łomianki

Apel do rodziców/opiekunów prawnych przedszkolaków

Szanowni rodzice/opiekunowie prawni,

od poniedziałku 18 maja 2020 r. otwieramy przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Placówki będą pracować w reżimie sanitarnym.Prosimy o bezwzględne przestrzeganie wprowadzonych przez dyrektorów Procedur Bezpieczeństwa w placówkach oświatowych w okresie pandemii COVID-19.

Warunkiem do ewentualnego przyjęcia Państwa dziecka, jest niezbędne zapoznanie się z ww. Procedurami (dostępne w każdej szkole/przedszkolu) i bezwzględne ich przestrzeganie.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku większej liczby chętnych niż możliwości danej szkoły/przedszkola nie wszystkie dzieci zostaną przyjęte.Musimy brać pod uwagę wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dot. liczby dzieci
w grupach, powierzchni sal oraz możliwości kadrowych placówek.