INFORMACJA ZE STRONY GMINY ŁOMIANKI

Zakończono rekrutację. Wielu kandydatów nie zostało przyjętych z braku miejsc.

15 maja br. ogłoszono listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w tegorocznej rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021. Liczba kandydatów znacznie przewyższyła liczbę wolnych miejsc w przedszkolach samorządowych oraz w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, stąd bardzo wielu kandydatów nie zostało przyjętych.

Dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego, a dzieci sześcioletnie mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

Co dalej?

Aby zgodnie z zapisami prawa umożliwić wszystkim dzieciom odbycie wychowania przedszkolnego, przygotowano procedurę do ogłoszenia otwartego konkursu na  realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego, przez placówki niepubliczne. Placówka niepubliczna wyłoniona w konkursie będzie pracowała  na warunkach takich, jak przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Łomianki. 

Kiedy?

Warunkiem ogłoszenia otwartego konkursu na realizację powyższego zadania jest posiedzenie Rady Miejskiej w Łomiankach, dokonanie zmian w budżecie gminy oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Konieczne jest wprowadzenie nowego zadania do realizacji.  
Brak sesji Rady Miejskiej uniemożliwia realizację wielu gminnych zadań, w tym między innymi rozpoczęcie procedury wyboru placówki niepublicznej, w której Państwa pociechy będą mogły realizować wychowanie przedszkolne.  

Czekamy na sesję. 

Po zwołaniu sesji Rady Miejskiej i przyjęciu przez radnych koniecznych uchwał gmina będzie mogła rozpocząć procedurę wyboru placówki niepublicznej. Zatem pozostaje liczyć na szybkie zwołanie sesji. Sama realizacja procedury wymaga czasu, stąd możliwość jak najszybszego jej rozpoczęcia jest bardzo ważna. Zapewniamy, że zrobimy wszystko, żeby Państwa dzieci/podopieczni mogły od września rozpocząć wychowanie przedszkolne. 


Anna Grabowska
Wydział Edukacji