Szanowni rodzice/opiekunowie prawni,

Planujemy dyżur wakacyjny w przedszkolach samorządowych, który będzie trwał od 1 lipca do 6 sierpnia br. i w tym czasie przedszkolaki zapisane przez rodziców/opiekunów prawnych będą mogły uczęszczać do swojego przedszkola. Jedynie przez 3 tygodnie w okresie wakacyjnym placówki pozostaną zamknięte.

Drodzy rodzice/opiekunowie prawni nie zapominamy, że w dalszym ciągu placówki oświatowe funkcjonują w reżimie sanitarnym, którego należy bezwzględnie przestrzegać. Trudno przewidzieć jaka sytuacja epidemiczna będzie w czasie miesięcy wakacyjnych i jakie będą obowiązywały wytyczne, dlatego zaplanowano na chwilę obecną dyżur wakacyjny we wskazanym terminie. Zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi Przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji i Nauki oraz
w trosce o bezpieczeństwo dzieci, ich rodzin i pracowników placówek, podjęto decyzję
o pięciotygodniowym dyżurze, który pozwoli na uczęszczanie dziecka wyłącznie do jednej placówki, a zarazem uniemożliwi migrowanie dzieci między placówkami.

Szanowni Państwo, prosimy o zapisywanie dzieci na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze podczas wakacji w swoich przedszkolach w terminie od 17 maja do 31 maja 2021 r.

Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w okresie dyżuru wakacyjnego należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 czerwca 2021 r.