UWAGA RODZICE

Dzieci, które kontynuują edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice tych dzieci składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu w sekretariacie w dniach

 2 marca –  8 marca 2021 r. w godz. 8:00 – 15:00 

Druk do pobrania na stronie przedszkola w zakładce dla rodziców/dokumenty lub poniżej

Rodziców zainteresowanych prosimy o pobranie formularza, wypełnienie, podpisanie i niezwłoczne dostarczenie do przedszkola, najpóźniej do 8 marca do godz.15:00

Nie złożenie deklaracji w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w Przedszkolu!