Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025

Informacje dotyczące programu

Przedszkole Samorządowe w Łomiankach otrzymało dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” Priorytet 3, w wysokości 3 000,00 zł.

Otrzymane środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup książek.

Narodowy Program Czytelnictwa Gmina Łomianki