Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Łomiankach pilnie zatrudni nauczyciela wychowania przedszkolnego z kwalifikacjami. Oferujemy pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, na zastępstwo. Mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi, ale nie jest ono niezbędne. Znajomość języka angielskiego na poziomie B2, lub kwalifikacje do nauczania tego języka będą dodatkowym atutem. Zapewniamy dostęp do szkoleń, wsparcie socjalne, inspirującą i przyjazną atmosferę pracy.
Oferty prosimy składać osobiście lub przesyłać drogą elektroniczną na adres ps.lomianki@wp.pl .zapraszamy do kontaktu pod nr. Tel. 22 751 10 89.
Zastrzegamy sobie kontakt z wybranymi osobami. W CV proszę dopisać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji.