Burmistrz Łomianek – Małgorzata Żebrowska-Piotrak zdecydowała, że wszystkie łomiankowskie przedszkola samorządowe będą pracowały w okresie wakacji aż przez 6 tygodni. Ze względu na zagrożenie epidemiczne zrezygnowano z trzytygodniowych dyżurów, które wiązały się z migracją dzieci między placówkami.

Decyzję podjęto w trosce o bezpieczeństwo dzieci, ich rodzin i pracowników placówek. Sześciotygodniowy dyżur pozwoli na uczęszczanie dziecka wyłącznie do jednej placówki.

Przedszkolaki będą mogły od 20 lipca do 28 sierpnia br. uczęszczać do swojego przedszkola. Jedynie przez 2,5 tygodnia w okresie wakacyjnym placówki pozostaną zamknięte. Przedszkola nie będą prowadziły zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z innych placówek.

Dotychczas stosowana w naszej gminie organizacja tzw. dyżurów wakacyjnych (uregulowana w Zarządzeniu Nr WAO.0050.9.2020 Burmistrza Łomianek z dnia 16 stycznia 2020 r.) wiążąca się z przemieszczaniem dzieci między placówkami, zwiększałaby niebezpieczeństwo zarażenia wirusem. Ponadto nie możemy zapominać o obowiązujących Wytycznych Przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z 4 maja 2020 r., które wciąż ograniczają liczbę dzieci w grupach.

Przedszkola, które wznowiły swoją działalność pracują w nowym reżimie sanitarnym, którego w dalszym ciągu należy bezwzględnie przestrzegać. Trudno przewidzieć jaka sytuacja epidemiczna będzie w trakcie miesięcy wakacyjnych i jakie będą obowiązywały wytyczne, dlatego zasady umożliwiające zapisanie dzieci na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze podczas wakacji przekażemy Państwu w następnych komunikatach (w drugiej połowie czerwca br.).

Złożone dotychczas przez Państwa wnioski o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny pozostają więc w zawieszeniu. 26 maja br.  nie zostaną opublikowane listy dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny, a Zarządzenie nr WAO.0050.9.2020 Burmistrza Łomianek będzie uchylone. Wprowadzone zostaną nowe zasady przyjęć do przedszkoli podczas wakacji.
W związku z powyższym, w drugiej połowie czerwca poinformujemy Państwa jak można zapisać dziecko do swojego przedszkola w okresie wakacji i jak placówki będą funkcjonowały. Liczymy, że wkrótce poznamy nowe wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, które pozwolą dostosować przedszkola na czas pracy w okresie wakacji.