Szanowni rodzice/opiekunowie prawni,

w związku z aktualizacją wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej  i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz w nawiązaniu do poprzednich informacji uprzejme informujemy, że wszystkie dzieci zapisane przez Państwa na dyżur wakacyjny zostały przyjęte. Listy dzieci przyjętych są dostępne w przedszkolach.

Przypominamy, że dyżur wakacyjny będzie trwał od 20 lipca do 28 sierpnia br. i w tym czasie przedszkolaki zapisane przez rodziców będą mogły uczęszczać do swojego przedszkola. 

Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w okresie dyżuru wakacyjnego należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 czerwca 2020 r.

Drodzy rodzice/opiekunowie prawni nie zapominamy, że w dalszym ciągu placówki oświatowe funkcjonują w reżimie sanitarnym, którego należy bezwzględnie przestrzegać.
 

Anna Grabowska, WE