Ramowy rozkład dnia

Załącznik   do Zarządzenia nr 19/2018 Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Łomiankach RAMOWY ROZKŁAD DNIA 630  – 820       schodzenie się dzieci, zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci ; praca:                         indywidualna, zespołowa, grupowa,    820– 830       zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne, przygotowanie do śniadania –zabiegi […]

Regulamin Przedszkola Samorządowego w Łomiankach

Załącznik do UCHWAŁY Nr 3/2018/2019                                         Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego w Łomiankach                                             z dnia. 13  luty2019r.                      REGULAMIN PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W ŁOMIANKACH Przedszkole Samorządowe w Łomiankach funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerwy wakacyjnej ustalonej  przez organ prowadzący. […]

Krótko, o przedszkolu…

Naczelne zadanie placówki to wszechstronny rozwój dziecka: poprzez rozwijanie zainteresowań i uzdolnień; poprzez stosowanie nowatorskich metod pracy; poprzez promowanie zdrowia; Przedszkole zapewnia opiekę w godzinach 630 – 1730  Realizuje podstawę programową wychowania w przedszkolu. Przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w […]