Załącznik   do Zarządzenia nr 19/2018

Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Łomiankach

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

630  – 820       schodzenie się dzieci, zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci ; praca: 

                       indywidualna, zespołowa, grupowa,  

 820– 830       zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne, przygotowanie do śniadania –zabiegi     higieniczne,  

  830 – 900     śniadanie,

  900 – 915       zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci,

  915 – 1030    formy pracy przewidziane programem –  w przerwie zabawa ruchowa, zajęcia z religii dla wybranych grup,

1030 – 1130    zabawy w ogrodzie przedszkolnym ewentualnie w sali, spacery, wycieczki

1130 – 1145   przygotowanie do obiadu –  zabiegi higieniczne,

1145 – 1215   obiad,

1215– 1405   odpoczynek poobiedni(trzylatki – leżakowanie), słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej, praca: indywidualna, zespołowa, grupowa; zabawy w opowiadań,   ogrodzie przedszkolnym, spacery, zajęcia z religii dla wybranych grup   

1405 – 1415   zabawa ruchowa, przygotowanie do podwieczorku – zabiegi higieniczne,

1415 – 1430   podwieczorek,

1430 – 1730   zabawy w ogrodzie przedszkolnym; zabawy swobodne wg zainteresowań  dzieci; praca: indywidualna, zespołowa, grupowa, rozchodzenie się dzieci.